2. Meditasjon er bra for alle

Emosjonell lidelse og ubehag er noe ingen av oss kan unngå – uansett alder, sosial bakgrunn og religiøse overbevisninger. Selv om vi ikke kan stoppe død, sykdommer, avvisning, separasjon og en mengde andre uventede hendelser, kan vi styrke våre sinn med regelmessig meditasjon slik at vi er bedre rustet til å takle disse uventede hendelsene.

Dette betyr ikke at meditering vil gjøre deg til en hjerteløs person. Den vil derimot rense sinnet ditt slik at du regelmessing blir roligere, snillere og blidere. I tillegg vil den styrke samvittigheten din slik at du (dersom du skulle skade/såre en annen person) vil gjøre det godt igjen. Dette oppnår du dersom du driver regelmessig med Dhammakaya meditasjon.

Landsbyen velger å gi undervisning i Dhammakaya meditasjon da den er den eneste teknikken i verden som sier at senteret i kroppen er det naturlige hjem til menneskets sinn og en ubegrenset kilde til hygge.

Mange har funnet at regelmessig bruk av denne type meditasjon har gitt dem mulighet til å komme over sine fysiske illebefinnende og emosjonelle sykdommer. Andre har uttrykt tilfredsstillelse med at de har fått økt selvtillit, takler press på jobb i større grad enn tidligere og har fått et bedre forhold til sine kollegaer og familiemedlem.

Om du er glad eller lei deg, søker etter ”meningen med livet” eller ønsker å finne ut mer om deg selv kan Dhammakaya meditasjon gi deg svaret.