Steg 5 : Sentrum av kroppenI denne meditasjonen er sentrum av kropp og sinn plassert to fingerbredder over navlen dypt inni kroppen. Sentrum av kropp og sinn er bevisstheten selv. 
Vi bringer bevisstheten til sentrum av kroppen slik at kroppen og sinnet står i balanse. Fra punktet i sentrum har vi funnet at det er flere dimensjoner 
hvor kropp og sinn overlapper hverandre slik at de alle har et felles sentrum.

"Forestill deg at midt inne i kroppen din er det et tomrom, uten indre organer.
Rett oppmerksomheten mot midtpunktet i dette tomrommet, omtrent to fingerbredder over navlen.

Hvis du synes det er vanskelig å rette oppmerksomheten mot kroppens sentrum, 
kan du godt rette den mot et annet sted i kroppen hvis det føles lettere slik.
Observer rolig de bildene som dukker opp i sinnet, uansett om det er mørkt eller noe annet". 

Bare godta det uten å tenke.Comments