Steg 9: Gjør lekser


1. Upon waking. Immediately  reconnect your attention with the centre of the body

Når du våkner.  Husk straks oppmerksomheten om sentrum i kroppen.

2. Before getting up. take a minute to recollect that you are lucky still to be alive and remind yourself that one day in the future you must die for sure, spreading loving kindness to all living beings in the world.

Før du står opp. Bruk ett minutt til huske at du er heldig som fortsatt lever og minn deg selv om at en dag i framtiden er det sikkert at du skal dø, spre kjærlig godhet til alle levende vesener i verden.

3. Throughout the day create the feeling that you are united with the mental object at the centre of the body

Gjennom dagen skap følelsen at du er forent med det mentale objektet i sentrum av kroppen.

4. Take one minute of every hour to still your mind and think of the mental object at the centre of the body.

Ta ett minutt hver time for å roe sinnet og tenke på det mentale objektet i sentrum av kroppen.

5. Recollect the mental object at the centre of the body while conducting other activities throughout the day.

Husk på det mentale objektet i sentrum av kroppen mens de daglig gjøremål  utføres.

6. Make the world a nicer place to live in by smiling and speaking in an endearing way.

Gjør verden til en bedre plass å leve med smil og samtale på en høflig måte.

7. Make the effort to see the virtues in yourself and others. Congratulate others on their virtues and give them the opportunity to congratulate you on yours.

Gjør en anstrengelse for å oppdage dine egne og Andres fortrinn.  Gratuler andre med deres fortrinn og gi de mulighetene til å lykke ønske deg med dine.

8. Keep daily notes of your meditation experience in a diary

Lag daglig notater om dine erfaringer med meditasjonen i en dagbok.

9. Before going to sleep, recollect the good deeds you have done throughout the day.

Før du skal sove, husk de gode handlingene du ha gjort gjennom dagen.

10. Centre of your mind before falling asleep.

Husk fokus på senteret i kroppen din før du sovner.

Comments