5. Fakta‎ > ‎

(2) Skolen gjør elevene stresset

Fakta om spørreundersøkelsen:

- Elever på 11, 13 ,15 og 16 år i 41 land har blitt spurt om helse og livsstil.

- I den norske delen av undersøkelsen deltok 6.600 elever i et landsrepresentativt utvalg.

- På temaet skolestress ble elevene spurt: «Hvor stresset blir du av skolearbeidet? (både arbeid på skolen og lekser)». Svaralternativene var «Ikke i det hele tatt», «litt», «ganske mye» og «svært mye».

- På bakgrunn av den norske undersøkelsen har forskere ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, der den norske delen av studien blir koordinert fra, skrevet rapporten «Trender og helse i livsstil blant barn og unge 1985-2005». Forfatterne av rapporten er Oddrun Samdal, Ingrid Leversen, Torbjørn Torsheim, Mari Skar Manger, Geir Scott Brunborg og Bente Wold.

Dette kommer fram i rapporten «Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005». Den bygger på en spørreundersøkelse blant 6600 unge på 11, 13, 15 og 16 år.

Der sier 6 av 10 jenter på 15 og 16 at de blir ganske eller svært stresset av skolearbeidet. Blant guttene er andelen 47 prosent blant 15-åringene og 38 prosent blant 16-åringene. Blant de yngre er det en lavere andel som opplever skolestress.

Professor Oddrun Samdal, ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, er en av forskerne bak rapporten. Hun mener det kan være flere årsaker bak tallene.

- For de eldste er nok arbeidspresset større, og de er også i overgangen til videre karrierevalg der karakterene får større betydning, sier Samdal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Samdal sier også andre faktorer kan påvirke stressfølelsen.

- Ungdom er relativt aktive, og mange deltar i organiserte aktiviteter utenom skoletid. Da skal lekser tilpasses en aktiv fritid som gjør at skolearbeidet kan oppleves mer stressende.

Jenter presterer bedre
- Hva kan være årsaken til at jentene føler mer stress enn guttene?

- Jevnt over er det slik at jenter presterer bedre på skolen enn guttene i den alderen. Dermed har de kanskje mer fokus på skolearbeidet og oppfatter muligens belastningene som større enn guttene. Jenter rapporterer også at de har mer helseplager som vondt i hode, nakke og rygg. Det kan tyde på at jenter er mer sensitive for stress og belastninger i den alderen.

Konstant press
Blant de elevene som sier de gjør det under middels på skolen, er det også en betydelig høyere andel som opplever stress av skolearbeidet enn blant de skoleflinke. Det er også flere som rapporterer om regelmessige helseplager blant dem som opplever høyt skolestress. Samdal mener det er når stresset blir konstant det er urovekkende.

- Litt stress kan være bra, det øker yteevnen hos oss alle. Men dersom de unge føler at presset konstant overgår det som er mulig å prestere, blir det belastende. Dette har vi ikke tall på i denne undersøkelsen, men det vil være viktig å kartlegge.

Betydelig økning
Ifølge forskerne har det vært en betydelig økning i elevers skolerapporterte stress fra 1993 til 2005. For alle aldersgruppene var økningen særlig stor fra 1997 til 2001, og økningen har fortsatt for 15- og 16-åringene. Forskerne peker på at økningen fra 1997 til 2001 ser ut til å ha sammenfalt med innføring av ny nasjonal læreplan.

«Det vil derfor være interessant å se om det som følge av Kunnskapsløftet fra 2006 med økt fokus på læringsutbytte og innføringen av nasjonale prøver fra 2005 vil bidra til ytterligere økning i elevenes rapporterte skolestress», skriver forskerne og påpeker at svaret vil komme når de sender ut en ny spørreundersøkelse i desember.


Comments