สาธุ ที่มีวาสนา มีโชคลาภ ที่ได้เห็นดวงธรรม อันเป็นภาพมหามงคลอย่างยิ่ง

พระอ.โสภา+งานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล.

เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2550 - โจโฉ.mp4

แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
.
การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน 
     โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
การฝึกสมาธิ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย : MrTHChannel
อ่าน ฐานิยะปูชา 2550 - โจโฉ.mp4
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2553 - โจโฉ.mp4 
 
  
 
 
 
 
 
 

การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
แสดงธรรมที่หอประชุมใหญ่โรงพยาบาลสงฆ์ 1 ส.ค. 2525
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 26 ต.ค. 2010
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2551 - โจโฉ.mp4
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2554 - โจโฉ.mp4
 
 
 
 

 

การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2526
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2549 - โจโฉ.mp4
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2552 - โจโฉ.mp4
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv