เทศนาธรรมหลวงพ่อพุธ  ฐานิโย +เสียงอ่านหนังสือ ฐานิยะปูชา  โดย โจโฉ www.jozho.net

เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2549 - โจโฉ
April 6,/2012 โดย MrJozho
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2552 - โจโฉ.mp4
เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2012 โดย MrJozho
นิมิตรและวิปัสสนา - พุธ ฐานิโย
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 29 พ.ค. 2011
 จิตฟุ้งซ่านเป็นสิ่งดี
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 25 ต.ค. 2010
043 เรื่องเข้าทรงของหลวงพ่อพุธ
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 24 พ.ค. 2010 
นิมิตรและวิปัสสนา - พุธ ฐานิโย
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ นิมิตรและวิปัสสนา
JchaiJane
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑ )
JchaiJane
หลวงพ่อพุธ017-ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ
JchaiJane
หลวงพ่อพุธ014 จิตเพ่งจิต
JchaiJane
ปรึกษา และสนทนาธรรม1
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน1
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย :MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน4
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สมุนไพรต้านมะเร็ง 01 09 2010 TV3 :Red9645: Au 31,2510

นพ.สมหมาย ทองประเริฐ
ขึ้นทะเบียนยาต้านมะเร็ง


นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ 1/2
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ มหาวิทยาลัยรังสิต : 24 พ.ค. 2012
น.พ. สมหมาย ทองประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
เจ้าของฉายา "หมอเทวดา" ผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพร
รักษาโรคมะเร็­งจนประสบความสำเร็จ มาเล่าประสบการณ์
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะ­เร็งด้วยยาสมุนไพรร่วมกับยาเคมี
แผนปัจจุบั­น ในงานสัมมนาวิชาการ Phytomedicine
and Alternative Medicine Conference ที่จัดโดยคณะ
การแพทย์แผนตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเ­ลือก
กระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ

http://www.rsunews.net/index.php/news... 

 .
ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
หลวงพ่อพุธ::วิถีจิต
witsanutripprasert
การฝึกสมาธิ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
MrTHChannel
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,027 ทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีต
 www.TANIYO blogspot.com
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,0013 ปัญญาในสมาธิ
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 22 พ.ค. 2010
 083 วิธีฝึกสมาธิในห้องเรียน จนรู้ข้อสอบล่วงหน้า
Whonlop Thomnen
พอจิตนิ่ง ลมหายใจ คำภาวนา หายไป ควรทำอย่างไร
พุธ ฐานิโย : Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ02 สมาธิในฌาน
JchaiJane
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๒)
JchaiJane
หลวงพ่อพุธ016-การเจริญสติ
JchaiJane
หลวงพ่อพุธ013 แนวทางปฏิบัติสมาธิ
ปรึกษา และสนทนาธรรม2
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน2
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย :MrTHChannel
ละความชั่ว ทำความดี
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
  
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
หมอสมหมาย รักษามะเร็ง - เจาะใจ
GHerbONE : 1 ส.ค. 2012
http://www.cancerly.com เทปบันทึกภาพ
รายการเจาะใจเรื่องราวเกี่ยวกับนายแพทย์
สมหมาย ทองประเสริฐ หรือ หมอเทวดา 
นายแพทย์ผู้ให้การรักษามะเร็งแก่คนไข้
มาเป­็นเวลากว่า 30 ปี ที่จังหวัดสิงหบุรี

นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ 2/2
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ มหาวิทยาลัยรังสิต : 23 พ.ค. 2012
น.พ. สมหมาย ทองประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศิริราช เจ้าของฉายา "หมอเทวดา" ผู้เชี่ยวชาญในการ ใช้สมุน
ไพรรักษาโรคมะเร็­งจนประสบความสำเร็จ มาเล่าประสบการณ์
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะ­เร็งด้วยยาสมุนไพรร่วมกับยาเคมี
แผนปัจจุบั­­น ในงานสัมมนาวิชาการ Phytomedicine and
 Alternative Medicine Conference ที่จัดโดยคณะการแพทย์
แผนตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเ­ลือก กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com
.
 
 

เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2551 - โจโฉ
เผยแพร่เมื่อ 9 เม.ย. 2012 โดย MrJozho
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 045 สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิต
Whonlop Thomnen
084 ลักษระธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร
Whonlop Thomnen
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 26 ต.ค. 2010
085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv 
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.wmv
Lek musicday
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์.wmv
JchaiJane
หลวงพ่อพุธ018-สมาธิเพื่อประโยชน์
JchaiJane 
หลวงพ่อพุธ015 จิตกับกาย
JchaiJane
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
สมพร กิ่งภาร
ปรึกษา และสนทนาธรรม3
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel

ทำสมาธิในชีวิตประจำวัน3
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย :MrTHChannel
ปรึกษา และสนทนาธรรม3
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
หมอเขียวมะเร็ง1
nunkorat : 13 มิ.ย. 2011
บรรยายที่มาบเอี้ยง วันที่ 17 มีนาคม 2554

ทันโรคกับหมอสมหมาย
ตอนมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เทป 4
Rods so so : 16 ส.ค. 2013


ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com