ธรรมบรรยาย เรื่อง การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล 1
Jaja Lala : Aug 26, 2014
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ธรรมบรรยาย เรื่อง คนให้ทาน 8 ประเภท 1
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Jaja Lala : เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2014
ธรรมบรรยาย เรื่อง ตอบแทนพระคุณแม่ 1-2
Jaja Lala : 1 ส.ค. 2014
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อ.สมภพ โชติปัญโญ พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ 1-4
Jaja Lala : เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2014
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
.
 
ธรรมบรรยาย เรื่อง การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล 2
Jaja Lala : Aug 26, 2014
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ธรรมบรรยาย เรื่อง คนให้ทาน 8 ประเภท 2
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Jaja Lala : เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2014

ธรรมบรรยาย เรื่อง ตอบแทนพระคุณแม่ 3-4
Jaja Lala : 1 ส.ค. 2014
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อ.สมภพ โชติปัญโญ รางวัลธรรมชาติ 1-2
Jaja Lala : เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.  2014
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม


ธรรมบรรยาย เรื่อง บุญไม่ช่วย
โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พัชรีพร ฮุยสูงเนิน : เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2014
.
ธรรมบรรยาย เรื่อง โจรกลับใจ
โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ 
พัชรีพร ฮุยสูงเนิน : เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2014

อ.สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง ความสุข ของความดี 
พัชรีพร ฮุยสูงเนิน : เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ค. 2014
อ.สมภพ ซ ความอาภัพและความโชดดีของชีวิต1-2 
Jaja Lala : เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2014
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม