570515หลวงพ่อเยื้อน : Puntisak Songsomboon : เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2014
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์  ท่านเมตตาแสดงธรรม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  เวลา 12.00 น. -13.00 น.

570320 หลวงพ่อเยื้อน : Puntisak Songsomboon : เผยแพร่เมื่อ 20 มี.ค. 2014
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22


มุตโตทัย โอวาทธรรม ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
superoracle9 : เผยแพร่เมื่อ 5 มิ.ย. 2013
มุตโตทัย โอวาทธรรม ของ พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บทประพันธ์ อันเป็นเพชรน้ำเอก
แห่งวงศ์วรรณกรรมของไทย บรรยายโดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์ Mp3 ได้ที่ :
www.doisaengdham.org

จิตเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ในชีวิตประจำวันอย่างไร

อัตะประวัติหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฯ
อ.บัวเชต จ.สุรินทร์ รวมรวมจัดทำโดย อ.เกรียงไกร
เกรียงศักดิ์ ขำหุ่น  : 11/6/2012

หลวงพ่อเยื้อน
Puntisak Songsomboon : เผยแพร่เมื่อ 22 มี.ค. 2014
พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
จากวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
20 มีนาคม 2557

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล แสดงธรรม ณ วัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม
  : HoLy Man Sudachan  เผยแพร่เมื่อ 28 ธ.ค. 2013
ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา นำไปประพฤติปฏิบัติขัดกิเลส ให้ใจบริสุทธิ์
ด้วยพระธรรมคำสอนพระสงฆ์เจ้า ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ปฏิบัติตรงตามธรรมวินัย ผู้ปฏิบัติตามย่อมพบแสงสว่างแห่งธรรม ด้วยปัญญาตน
พระอาจารย์เยื้อน::กำหนดจิต
 witsanu tripprasert  เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ค. 2012
พระธรรมเทศนาอบรมกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล )
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
ท่านเป็นพระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เกศาหลวงพ่อเยื้อนแปรเป็นพระธาตุ
mmarfx : 27 ก.พ. 2012
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตอนเย็นๆ ที่จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 3 มีนาคม 2557
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโลเมตตาแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน
 ที่โรงพยาบาลรามคำแหง

เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2013 : chasam4979
พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์ เยื้อน ขนฺติพโล) "การถึงสรณะ"
แสดงธรรมเรื่อง "การถึงสรณะ" งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 27
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556


28พระอรหันต์  : นพพล คำลือฤทธิ์  : เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ย. 2012
พระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มาประดิษฐาน
 ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม
1.หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 2.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
3.หลวงปู่สิงห์ ขันตยาขโม
4.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
6.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
7.หลวงปู่หลุย จันทสาโร
8.หลวงปู่ขาว อนาลโย
9.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
10.หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
11.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
12.หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ
13.ท่านพ่อลี ธัมมธโร
14.หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
15.หลวงปู่สาม อกิญจโน
16.หลวงปู่คำดี ปภาโส
17.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
18.หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
19.หลวงพ่อมหาเขียน ฐิตสีโล
20.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
21.หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
22.หลวงพ่อชา สุภัทโท
23.หลวงปู่สุวัจณ์ สุวโจ
24.พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
25.พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
26.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
27.หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ
28.หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
http://luangpumun.blogspot.com

การปฏิบัติธรรมของอาตมา ถาม ตอบ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
16/5 /11 : เกรียงศักดิ์ ขำหุ่น
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วิธีการปฎิบัติ Full
DMG Books : 26/03/14
พระอาจารย์เยื้อน::สอนกรรมฐาน
 witsanu tripprasert  เผยแพร่เมื่อ 16 ส.ค. 2012
ภาพพระธาตุเกศาหลวงพ่อเยื้อน
13 ส.ค. 2011 : mahaviriyo
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เมตตาแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน
ที่โรงพยาบาลร­ามคำแหง วันที่15 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
 สอนวิธีฝึกจิต รพ ราชบุรี 17 ธค 2556
kamon pt : ผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2014
ศีลทำให้งาม  เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2014 : Share chanel
Artist: พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
Album: เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ธรรมโอวาทพระพิศาลศาสนกิจ


วิธีทำสมาธิ เดินจงกรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
DrSeripiput Srimuang : เผยแพร่เมื่อ 30 ธ.ค. 2012
Playlist
http://www.youtube.com/watch?v=R3pF8X...
0:31 วิธีการเดินจงกรม
1.ทิศตะวันออก-ตะวันตก
2.ทิศตะวันตกเฉียงใต้
3.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทาง 10-20-25-30 ก้าว
11:00 เริ่มเดินจงกรม พนมมือ ระลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์
40:00 นั่งสมาธิ
1เพลงประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอน1-37 จบสมบูรณ์)
นพพล คำลือฤทธิ์  : เผยแพร่เมื่อ 30 มิ.ย. 2013
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน
อ.พรรณานิคม สกลนคร
- พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน
- สุดยอดพระอรหันต์แห่งยุค เป็นบิดาพระกรรมฐาน
- ตำนานชีวิตและปฏิปทาของท่านถูกกล่าวขานกัน­ไม่รู้จบ
เฟสบุ๊ค กลุ่ม:พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
https://www.facebook.com/groups/22695...
เฟสบุ๊ค เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
https://www.facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น/23829617959340­2
เวป:28พระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์
http://luangpumun.blogspot.com
การปฏิบัติธรรมของอาตมา บรรยาย พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
เกรียงศักดิ์ ขำหุ่น  : 16/5/2011

001หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล สมาธิสูตรน้ำเย็น
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
Salaluangta Yanasampanno : เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2014
(พระพิศาลศาสนกิจ) เรื่องสมาธิสูตรน้ำเย็น เทศน์ที่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด
เนื่องในงานอบรมธรรมและปฏิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
พระอาจารย์เยื้อน::ฝึกจิตไม่ให้หลง
 witsanu tripprasert  เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012
570919 หลวงพ่อเยื้อน : Puntisak Songsomboon : 19 ก.ย. 2557
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล

ณ บริษัท ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ 19 ก.ย. 2557
พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาอตุลฐานะจาโร
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ แสดงธรรมในงานฉลองอายุวัฒนะครบรอบ 66 ปี
 ของ พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทฺสิริ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2557 ณ วัดป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2014 : ธรรมะ
อยากพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติ ธรรมะภาคปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล  ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บวชเมื่อปี 2515