สุดยอดข้าราชการไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม "กิตติพงษ์ กิติยารักษ์" คนดีศรีประเทศ ลั่น กระแทกหน้า รมต ชัยเกษม และพงษ์เทพ อย่างจังเบอร์ ว่า เวทีหาทางออกของประเทศ ต้องเป็นเวทีของ "คนกลาง" เท่านั้น ไม่ควรเป็น "เวทีรัฐบาล" เพื่อสร้างความไว้วางใจจากทุกฝ่าย ผู้ที่เหมาะสมที่สุด คือภาคธุรกิจ 7 องค์กร รัฐบาลไม่มีสิทธิทำตัวเป็น "เจ้าภาพ" ต้องดึงข้อเสนอทุกฝ่าย กำหนดกรอบปฎิรูป เรื่องที่พูดคุยคือ การตั้ง"สภาประชาชน" รวมถึงห้วงเวลาที่เหมาะสมในการ "ยุบสภา" เวทีต้องไม่เอียง ต้องอยู่ในหลักประชาธิปไตย ที่ยอมรับได้ สนุกละซิ พงษ์เทพ สั่งการ ให้ ปลัดกิตติพงษ์ ให้รับภารกิจ "จัดเวที" ที่รัฐบาลเป็น"เจ้าภาพ " ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ ได้ไปชี้แจงให้ นายกคูโบต้า ชัดเจนเต็ม 2 หูแล้ว ว่า ต้องเป็น "เวทีที่เป็นกลาง" ที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เวทีนี้จะทำหน้าที่ดึงความเห็น ของทุกฝ่ายนำมาเสนอ แฉ นางคูโบต้า บอกพร้อมทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิด ความสงบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุม
ไม่มีความรุนแรง เปิดรับทุกออปชั่น ไม่ว่าจะ "ยุบสภา" หรือ "ลาออก" แต่สภาประชาชนไม่ได้อยู่ใน รธน.ปลัดกิตติพงษ์ เสนอว่า ผู้ที่เหมาะสมเป็นคนกลางคือ ภาคธุรกิจ 7 องค์กร ที่ออกแถลงการณ์ชัดเจนมาแล้ว ว่าพร้อมเป็นคนกลาง เพราะได้รับผลกระทบจาก การเมืองสุดแสนสาหัส และเป็นกลุ่มที่ชื่อยังไม่ช้ำ และ ไม่ถูกมองว่าไม่เป็นกลาง หลักการของ "เวทีกลาง" คือ ไม่กำหนดจุดยืนเฉพาะ หรือมีธงล่วงหน้า แต่เป็นเวทีประชาธิปไตย โดยให้ทุกฝ่ายนำเสนอความเห็น โดยต้องอยู่ในกติกาประชาธิปไตย ที่สำคัญต้องไม่เอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเวทีต้องไม่มากเกินไป จนคนสับสน
อีกทั้งต้องหาความสมดุลของตัวแทน แนวคิดต่างๆให้ได้ จากนั้นก็สรุปความเห็น ของทางเลือกต่างๆ "เวทีกลาง" ต้องแยกต่างหากกับ "คนกลาง" ที่จะนำคู่ขัดแย้ง ไปสู่โต๊ะ
เจรจา เวทีกลาง ควรมีสื่อต่างประเทศมาร่วมรับฟัง ผลสรุปเวทีไม่มีข้อผูกมัด ให้รัฐบาลต้องทำตาม ถือเป็นเวทีชอปปิ้งความคิด เชื่อว่าผลที่ออกมาจะถูกนำไปขับเคลื่อนโดยภาคส่วนต่างๆ ข้อเสนอที่เป็น "ตุ๊กตา" โจทย์ใหญ่ให้ได้พูดคุยกันต่อไป ในเวทีกลางเพื่อหาทางออกประเทศไทย คือ
1.ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการเมือง ปรับปรุง ออกแบบกติกาใหม่ บางส่วนเพื่อให้ความขัดแย้ง ได้รับการแก้ไข ซึ่งจริงๆ แล้วทุกกลุ่มมีเป้าหมาย ตรงกันหมด ไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูป ที่รัฐบาลทำมาก่อนหน้านี้ หรือข้อเสนอของ นายสุเทพ ข้อเสนอของ สถาบันพระปกเกล้า และอื่นๆ เพียงแต่จะออกแบบ อย่างไรให้นำไปสู่จุดนั้นได้ ต้องทำประชามติไหม คงไม่ใช่แค่ยุบสภาแล้ว เลือกตั้งใหม่ เพื่อกลับมาทะเลาะกันแบบเดิม
2.ความขัดแย้งเฉพาะหน้า จะทำอย่างไรต่อ ถ้าจะยุบสภาควรยุบเมื่อไร การดำเนินการของรัฐบาล จะทำอย่างไรให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ภาคธุรกิจ 7 องค์กร ประกอบด้วย
2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศ
2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.3 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2.4 สมาคมธนาคารไทย
2.5 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2.6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.7 และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
*** ซึ่งทั้งหมดเพิ่งออกแถลงการณ์เสนอข้อเรียกร้อง 4 ข้อไปยังรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา