50**แสดงพระธรรมเทศนา ที่วัดสังฆทาน

.

พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดสังฆทาน
พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงพระธรรมเทศนา งานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ  ณ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556  ขอขอบคุณวีดีโอจากวัดสังฆทาน
และขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่รับชมค่ะ    : kunrung  : เผยแพร่เมื่อ 14 ส.ค. 2013
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

พระครูบรรพตบุญโญภาส จากวัดป่าเขาหินตัด

 แสดงธรรมเทศนา ณ วัดสังฆทานธรรม วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ วัดป่าเขาหินตัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พระครูบรรพตบุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดป่าเขาหินตัด
โทรศัพท์ 081-9670472 และ 081-6601172 เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2013

พระครูธำรงค์ปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แสดงพระธรรมเทศนา ที่วัดสังฆทาน นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 16.30 น.  เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2014  : panit97
สวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ คืนวันที่ 31 มกราคม 2557 นับเป็นคืนที่ 525
ได้รับเมตตาจาก พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองสมบัติ
วัดคลองสมบัติ คลองสมบัติ หมู่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นองค์แสดงธรรม
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร แสดงธรรม ณ วัดสังฆทาน
สวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ คืนที่ 485
หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่าคำพระองค์ (วัดโคกอุดม) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย
denchaisai : เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2013 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ฟังธรรมจาก พระครูภาวนาชัยสิทธิ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม)  วัดป่าภาวนาวิเวก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
Prayer is the mightiest engine God has placed in our hands.  It is the best weapon to use in every difficulty,
 and the surest remedy in every trouble.  It is the key that unlocks the treasury of promises, and the hand
 that draws forth grace and help in time of need.  Show me a growing Christian, a going  forward Christian,
a flourishing Christian, and sure am I, he is one that speaks often with his Lord.  He tells Jesus everything.”

 J.C. Ryle

Earthquake Updates

www.dhamma999.net ** dhammo.org

Japan Tsunami Caught on Video Fishing Port of Miyako  จาก: kkp5200 | สร้างเมื่อ: 13 มี.ค. 2011

Incredible video from Miyako as one of the waves comes in washing away everything in it's path

 ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 31, 2011, 6:15 AM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 31, 2011, 7:24 AM