02**ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา HD

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com [ 1 ]   งานบุญ

 ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้ชัดมากขึ้น ในระบบ HD และสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งหลาย

 จะได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้า เพื่อนำเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนไว้ เพื่อการพันทุกข์เข้าสู่นิพพานในที่สุด

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com [ 2 ] 

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com [ 3 ]

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 4/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 4/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com
 

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 5/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 5/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 22 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com 

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD

 ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 25 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 8/8 HD

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 8/8 HD   อัปโหลดโดย dhammataan เมื่อ 25 ก.ย. 2011 : http://Dhammataan.com

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูในระบบ HD

 ได้ชัดมากขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งหลาย จะได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้า เพื่อนำเอาเป็นแบบอย่าง

ในการปฏิบัติธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนไว้ เพื่อการพันทุกข์เข้าสู่นิพพานในที่สุด

 • 02ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา HD
 •  
  ความรัก ความร้าย : hiphoplanla : อัปโหลดเมื่อ 8 ม.ค. 2012
  ความรัก ความร้าย เป็นการนำเค้าบทประพันธ์จากหนังสือ "พระอานนท์พุทธอนุชา" ในเรื่อง "ความรักความร้าย" ของ อ.วศิน อินทสระ มาทำเป็นละครเสียง
  ให้เสียงโดย : ชมรมเพื่อนชาวพุทธ
  ภาพประกอบเป็นผลงานของ อ.คำนวน ชานันโท พุทธจิตรกร
  ภาพ : พระพุทธเจ้าพาพระนันทะไปชมนางฟ้าบนสวรรค์
  เกี่ยวข้องกับ : ความรัก-ความร้าย : hiphoplanla
  เรื่องนี้เป็นนิยายที่อิงเรื่องราวในสมัยพุทธกาล
  ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อที่ ๑๕๙
  โดยปรากฏเนื้อความเพียงเล็กน้อย
  อ่านเพิ่มเติม : http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=21&A=3884&Z=4082&pa...
   
   
   
 • ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Jun 26, 2012, 12:40 AM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Jun 26, 2012, 1:27 AM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Jun 26, 2012, 1:35 AM