Somali Health


Dedicated to  Our Future Doctors: Khadijo, Farhiya & Fatumo

Home Entertainment Wararka Siyaasada  Diinta Suugaan  Kids' Corner Educ/Technology 

Political Opinions News Cultural Issues Islam Humor Business Somali Health Links

Somali Health Links

Feytaan

Somali Doctors Network

Somali Medical Association

Somali Health Programmes

Somali Health Care Initiative

Somali Health Center

Somali M edical Association

 Somai Health Resources

Somali Health Information Translations

Multilingual Health Information

Somalia Ministry of Health

Somali Health Page

Somali Health Profile

Cultural Health

Understanding the Health Culture

Cross Cultural Care Modules

Multicultural Health Communication Service

EthnoMed Somalia

Embracing Diversity

Bridging the Data Gap

Female Circumcision

Female Circumcision: Rite of Passage Or Violation of Rights?

Somali Health

Health Care for Somali Patients

Somali Culture and Medical Traditions

Somali Mental Health

 Somali Conceptions and Expectations Concerning Mental Health

Somali Mental Health Project

Article on somali mental health

Somali Family Mental Health Support Program

Diseases

Somali Tuberculosis Cultural Profile

Dr. IBRAHIM

Su'aalihii iyo jawaabii caafimaadka ee Dr. Ibrahim

 

Xabad wiifto ah

Young Doctors in Mogadishu

Left: Gacmo-maydh ka dib Gudniin gabadh

 

View more Picturess Click Here Part II

Somali Health Articles (pdf)

Sexual Health

Somali Aids

Aids Somali Community

Safe Sex

Sexual Health Among Somali Young Women in Sweden

SUSTAINING SOLDIER HEALTH AND PERFORMANCE IN SOMALIA

Reproductive health care for Somali refugees in Yemen

SOMALI BANTU HEALTH SHEET

Empowering Somali Families Through Health Education/Health Promotion

Background on Potential Health Problems for Somali Bantu

Changing a Harmful Social convention: Female Genital Mutilation

Somali Health Issues

Chewing Khat: Reflections on The Somali Male Food and Social Life

'Ilko dacowo:' canine enucleation and dental sequelae in Somali children

SOMALIA: Prevention of mother-to-child HIV transmission starts

Care in the Desert

Everything about Khat

Khat fact sheet - for workers

Therapeutic Feeding For Somali Children

Somali: How to get health insurance and medical help

Communicating with Your Somali Patient

Addressing Refugee Health Concerns in the United States

Somali Language Articles

Waa Maxay Walafku?

Caafimaad Guud ee Dumarka

Dhalinyarada iyo Maan Dooriyayaasha

 Warbixin: 5 Cudur

Waanada Caafimaadka Maskaxiyan

Xaqiiqda Kalunnka waa Caafimaad Fiicanyahay

HIPAA Somali version

Barnaamijka Caafimaadka Hennepin

Somali Diabetes Health Record Card (DHR) (Somali)

Nuujinta ilmaha dhashay

Naas Nuujinta Ilmahaaga

Qaaxada & HIV

Colaada Guriga (Domestic Abuse)

Chemical Emergency

Sonkorta

Emergency Preparedness 

What to do

Tips for Healthy Life

Dhiig Karka

Nuclear Radiation

Smoking -

TB Skin Test

Sidee loo Koriyaa Ubad Caafimaad qaba

Epilepsy: Qallalka

MAXEEY YIHIIN VITAMINS-KA AAN U BAAHANNAHAY?

Talaal

Busbuska (Chickenpox)

Dhuun xanuun, tetano iyo xiiqdheer

Hib

Cagaarshow A B

Talaal Sanbabeed

Meningococcal

Somali Health Concern (Somali Version)

Xaqiiqooyinka la Xariira

Health Communication Services

Somali Health Resources

Other links

Healthy Nutrition Guide

Similarities and Differences in Attachment Beliefs, Values and Practices

Cultural Inclusive Programs

Bridging the Language Gap: How to Meet the Need for Interpreters in Minnesota