Somali Health and Medical Sites

Feytaan
Somali Doctors Network
Somali Medical Association
Somali Health Programmes
Somali Health Care Initiative
Somali Health Center
Somali M edical Association
Somai Health Resources
Somali Health Information Translations
Multilingual Health Information
Somalia Ministry of Health
Somali Health Page
Somali Health Profile

Somali Cultural Pages

Understanding the Health Culture
Cross Cultural Care Modules
Multicultural Health Communication Service
EthnoMed Somalia
Embracing Diversity
Bridging the Data Gap
Female Circumcision
Female Circumcision: Rite of Passage Or Violation of Rights?
Somali Health
Health Care for Somali Patients
Somali Culture and Medical Traditions

Somali Mental Health

Somali Conceptions and Expectations Concerning Mental Health
Somali Mental Health Project
Article on somali mental health
Somali Family Mental Health Support Program

Diseases

Somali Tuberculosis Cultural Profile

Dr. IBRAHIM

Su'aalihii iyo jawaabii caafimaadka ee Dr. Ibrahim

Somali Health Issues

Chewing Khat: Reflections on The Somali Male Food and Social Life
'Ilko dacowo:' canine enucleation and dental sequelae in Somali children
SOMALIA: Prevention of mother-to-child HIV transmission starts
Care in the Desert
Everything about Khat
Khat fact sheet - for workers
Therapeutic Feeding For Somali Children
Somali: How to get health insurance and medical help
Communicating with Your Somali Patient
Addressing Refugee Health Concerns in the United States

Somali Health Articles (pdf)

Sexual Health
Somali Aids
Aids Somali Community
Safe Sex
Sexual Health Among Somali Young Women in Sweden
SUSTAINING SOLDIER HEALTH AND PERFORMANCE IN SOMALIA
Reproductive health care for Somali refugees in Yemen
SOMALI BANTU HEALTH SHEET
Empowering Somali Families Through Health Education/Health Promotion
Background on Potential Health Problems for Somali Bantu
Changing a Harmful Social convention: Female Genital Mutilation

Somali Language Articles

Waa Maxay Walafku?
Caafimaad Guud ee Dumarka
Dhalinyarada iyo Maan Dooriyayaasha
Warbixin: 5 Cudur
Waanada Caafimaadka Maskaxiyan
Xaqiiqda Kalunnka waa Caafimaad Fiicanyahay
HIPAA Somali version
Barnaamijka Caafimaadka Hennepin
Somali Diabetes Health Record Card (DHR) (Somali)
Nuujinta ilmaha dhashay
Naas Nuujinta Ilmahaaga
Qaaxada & HIV
Colaada Guriga (Domestic Abuse)
Chemical Emergency
Sonkorta
Emergency Preparedness 
What to do
Tips for Healthy Life
Dhiig Karka
Nuclear Radiation
Smoking -
TB Skin Test
Sidee loo Koriyaa Ubad Caafimaad qaba
Epilepsy: Qallalka
MAXEEY YIHIIN VITAMINS-KA AAN U BAAHANNAHAY?

Talaal

Busbuska (Chickenpox)
Dhuun xanuun, tetano iyo xiiqdheer
Hib
Cagaarshow A B
Talaal Sanbabeed
Meningococcal

Somali Health Concern (Somali Version)

Xaqiiqooyinka la Xariira
Health Communication Services
Somali Health Resources

Other links

Healthy Nutrition Guide
Similarities and Differences in Attachment Beliefs, Values and Practices
Cultural Inclusive Programs
Bridging the Language Gap: How to Meet the Need for Interpreters in Minnesota

 

Visit Oldpage of Health Click Here