SEMINARS
Lokal at Nasyunal

Nasyunal Seminar 

 ( Tentatibong Iskdeyul at Ispiker)

 

1. Dr. Galileo S. Zafra

  Paksa: Mga Isyu at Kalakaran sa Pagtuturo ng 

                  Panitikan

2. Dr. Florentino Hornedo

   Paksa: Mga Isyu at Kalakaran sa PAgtuturo ng

              Filipino

3. Prof. German V. Gervacio

    Paksa:

 

 Pamagat:

          Teorya at Praktika sa Pagtuturo ng Wika at Literatura

Venyu: 

          MSU-IIT Mini Theater

Petsa:

          September 25-27, 2008