DFIW 

Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika

                                       


Mindanao State University - Iligan Institute of Tehnology

College of Arts and Social Sciences

Tibanga Highway, Iligan City 9200

 

...sa paglisan mo bunso, hwag isara ang pinto

muling dudungaw ang puso

-mangervacio

 HISTORI NG ABFIL PROGRAM

 

CURRICULUM

BACHELOR OF ARTS IN FILIPINO   MASTER OF ARTS IN FILIPINO  MASTER OF FILIPINO ( Non-Thesis)  Ph.D. in FILIPINO

FACULTY PROFILE   MGA AKTIVITI NG DEPARTMENT   DEPARTMENT TRIPS

ORAGANISASYON NG DEPARTAMENTO

M.A. ORGANIZATION   KAPILAS-BAYAN   TEATRONG FILIPINO

       DEPARTMENT'S ANNOUNCEMENT

           SEMINARS    JOBS VACANCY     DEPARTMENT'S INCOMING ACTIVITY

MSU-IIT

VISION

A world-class institution of higher learning renowned for its excellence in science and technology and for its commitment to the holistic development of the individual and society.

MISSION

To provide quality education for the industrial and socio-economic development of Mindanao with its diverse culture through relevant programs in instruction, research, extension and community involvement.

CASS MISSION

CASS is committed to the development of competent graduates imbued with the principles of cultural pluralism, humanism, nationalism and social responsibility.

Misyon ng Departemento ng Filipino at Ibang mga Wika

   Ang maging sentro ng wikang Filipino at ibang mga wika ng magtutulay sa akademya at masa ng mga karunungan at impormasyong pansining at pang-agham sa pamamagitan ng riserts, instruksyon, pagsasaling-wika at dokumentasyong pampanitikan.

Mga Tunguhin ng Departamento

Maisasagawa ito sa pamamagitan ng

 

1.             Puspusang pagtuturo at pagsasanay sa mga mag-aaral na magkaroon ng mataas na antas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang isang wika at disiplina;

2.             Pagbibigay ng mapanghamong mga gawain sa pag-aaral at riserts sa iba’t ibang aspeto ng Filipino;

3.             Pagpukaw ng interes ng mga mag-aaral sa larangang kultural, panitikan at iba pang kaugnay na komponent ng Filipino; at

4.         Eksposyur sa napapanahong kalakaran at mga isyu sa Filipino bilang isang disiplina.