ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Εμφάνιση 4 αντικειμένων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΑΤΑΓΡΑΦΗΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΑΤΑΓΡΑΦΗΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
16 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ RECORDED EVENT WHITEBOARD CHATROOM 
23 Νοεμβρίου 2010 Σχέση αξιολόγησης - μάθησης Είδη αξιολόγησης και κριτήρια Έργα διδασκαλίας και έργα αξιολόγησης  ΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ (ΔΦΕ) RECORDED EVENT WHITEBOARD CHATROOM 
30 Νοεμβρίου 2010 3ο WEBINAR: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) - Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ RECORDED EVENT WHITEBOARD CHATROOM 
8 Δεκεμβρίου 2010 4ο WEBINAR: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙV) - Η ΠΡΑΞΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Φ.Ε RECORDED EVENT WHITEBOARD  
Εμφάνιση 4 αντικειμένων
Comments