หน้าแรก

สวัสดีนักเรียนทุกคน         
                                                                
                        

ทัศนศึกษา ม.1 หัวหิน 2014-03-03การอยู่ค่ายพักแรมสวนสยาม 2014-01-1925 มกราคม 2013 สัปดาห์กิจกรรม


11 มกราคม 2013 ตักบาตรเสริมบุญวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ น.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ จำนวน ๑๓๕ คน ร่วมกันปลูกป่าและปล่อยปลากับทางกองบิน ๕ โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธี


31 ธันวาคม 2012 การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศและยุวกาชาด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ณ ค่ายลูกเสืออัษฎาวุธ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555


31 ธันวาคม 2012 ค่ายลูกเสือกุยบุรี2


ครูเดชา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕


     

                                            


ประกาศล่าสุด

 • แจ้งผลการสอบกลางภาค รายวิชา ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์๔
            คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้
  ส่ง 31 ม.ค. 2556 18:28 โดย Deycha Siripiboon
 • การบ้านวิชาประวัติศาสตร์ ๔ ครั้งที่ ๘
            ให้นักเรียนถ่ายรูปตนเองกับแผ่นป้ายอาเซียน  และส่งเป็นไฟล์ภาพมาที่ kroodeycha@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ส่ง 28 ม.ค. 2556 18:05 โดย Deycha Siripiboon
 • การบ้านวิชาประวัติศาสตร์ ๔ ครั้งที่ ๗

            นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานครั้งที่ ๗ ที่ครูสั่งในห้องเรียน (ภาพบุคคลสำคัญ ,สินค้าออก ,สถานที่สำคัญ ,ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศต่างๆในอาเซียนยกเว้นประเทศไทย) ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ภาพด้านล่างนี้ และพิมพ์ลงกระดาษ A4 คนละ ๒ แผ่น ประกบเข้าด้วยกันและเคลือบพลาสติกส่งครู  ภายในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยให้นักเรียน
  เลขที่๑ ๑๒ ๒๓ ๓๔ ๔๕ ธงอาเซียน                  ,
  เลขที่๒ ๑๓ ๒๔ ๓๕ ๔๖ ธงบรูไน                                                                 ,เลขที่๓ ๑๔ ๒๕ ๓๖ ๔๗ ธงกัมพูชา                 ,เลขที่๔ ๑๕ ๒๖ ๓๗ ๔๘ ธงอินโดนีเซีย                                                    ,เลขที่๕ ๑๖ ๒๗ ๓๘ ๔๙ ธงลาว                      ,เลขที่๖ ๑๗ ๒๘ ๓๙ ๕๐ ธงมาเลเซีย                                                         ,เลขที่๗ ๑๘ ๒๙ ๔๐ ธงพม่า                             ,เลขที่๘ ๑๙ ๓๐ ๔๑ ธงฟิลิปปินส์                                                                 ,เลขที่๙ ๒๐ ๓๑ ๔๒ ธงสิงคโปร์                         ,เลขที่๑๐ ๒๑ ๓๒ ๔๓ ธงไทย                                                                    ,เลขที่๑๑ ๒๒ ๓๓ ๔๔ ธงเวียดนาม

  ส่ง 27 ม.ค. 2556 23:03 โดย Deycha Siripiboon
 • แจ้งนักเรียนที่ถูกเชิญผู้ปกครอง
            ในกรณีที่นักเรียนถูกเชิญผู้ปกครอง  ให้นำผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาเท่านั้น (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน  แต่ถ้าเป็นผู้ปกครองท่านอื่นที่นอกเหนือจาก ๖ ท่านที่กล่าวมาแล้ว  ให้นักเรียนดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจจากไฟล์ข้อมูลด้านล่างนี้  และกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อยนำมากับผู้ปกครองที่ได้รับการมอบอำนาจและแนบสำเนามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (รับรองสำเนา) มาด้วย ๑ ชุด
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 19:15 โดย Deycha Siripiboon
 • การบ้านวิชาประวัติศาสตร์ ๔ ครั้งที่ ๖

            ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๕-๒ แล้วลอกโจทย์และตอบคำถามด้วยลายมือของตนเองลงในสมุดประวัติศาสตร์ (อนุญาตให้พิมพ์โจทย์ติดลงในสมุดประวัติศาสตร์ได้ แต่ต้องเขียนตอบด้วยลายมือของตน) ส่งครูในชั่วโมงหน้า

  คำเตือน นักเรียนที่ไม่ส่งงานครูเกิน ๒ ครั้ง ต้องนำผู้ปกครองตามกฎหมายมาช่วยแก้ปัญหาที่โรงเรียน

  ส่ง 4 ม.ค. 2556 19:44 โดย Deycha Siripiboon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://203.172.164.151/infopw/themes/SMP_Blue_Classic/images/logo11.jpg

                          
 
  


Comments