Startpagina

K                                      


                                                                                                              

newsflash.
                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                    
 
Visclub D.W.S is begin 2002 ontstaan door een bevlieging van enkele makkers onder mekaar tussen pot en pint. De naam van ons visclubke was, jawel eveneens tussen pot en pint, ontstaan in 't Windmoleke . Wegens afsplitsing v/h bestuur, hebben we een tijdje in Sint-Pieters- Rode gezeten, vandaar gingen we richting de Blauwmolen (hebben we een 2-tal jaren vertoefd) en tenslotte zijn we maar terug beland in 't Windmoleke waar onze roots (en onze pot en pinten) liggen. Dankzij de inzet van onze ondertussen legendarische big shief Danny Gilis is de club steeds overeind gebleven. Eind 2005 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden en begin 2006 zijn we op zoek gegaan naar sponsering (om onze kas te spijzen) en hebben we een eigen website opgestart die toch stillaan een "volwassen" vorm begint aan te nemen. Het logo van D.W.S is in onderlinge samenspraak tot stand gekomen en is getekend door onze clubkunstenaar Dirk Schoolmeesters alias den Scholle. We zijn een kleine club met een 10-tal rakkers. Nieuwe rakkers zijn steeds welkom, info via 0475/41.67.89(Danny) of via mail. Als bestuur proberen we onze rakkers steeds op de éérste plaats te stellen (principe van klant is koning) .Er wordt veel belang gehecht aan onderlinge kameraadschap (klinkt communistisch) en aan het beleven van zoveel mogelijk lol. Kleine twisten worden dan ook bedekt met de welgekende mantel der liefde. Onze rakkertjes vissen een 12-tal clubwedstrijden per jaar en we organiseren een 2-tal open wedstrijden per jaar om de clubkas wat bij te spekken wat zekers nodig is met al die pinten. Tevens is het ook onze bedoeling om naar buiten te treden met onze club (kwestie om een beetje reclame te maken) en nemen we deel aan concours bij hengelclubs in de buurt.