Wat als u een klacht heeft

Kilowas

U heeft er als klant alle belang bij uw kleding en ander textiel toe te vertrouwen aan een verzorgingsbedrijf dat lid is van de Federatie van de Belgische Textielverzorging vzw afgekort FBT.

Kilowas is lid van FBT en tekende een handvest dat hen onder meer verplicht om volledige medewerking te verlenen indien u een klacht of geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Verbruikers Textielverzorgers (G.V.T.)

Wat doen als u een klacht heeft?

Breng uw kledingstuk terug naar de winkel.U zal hiervoor een ontvangstbewijs ontvangen.

Dit kledingstuk wordt samen met uw opmerking door de verantwoordelijke bekeken en indien mogelijk word het probleem opgelost.

Indien wij verantwoordelijk zijn voor de ontstane schade zal De Wasdraad in overleg met u een voorstel uitwerken. 

Indien u niet kan akkoord gaan met voorstel van Kilowas, kan u uw klacht melden aan Geschillencommissie Verbruikers Textielverzorgers (G.V.T.).

GVT zal uw klacht onderzoeken en bepalen of de behandeling bij De Wasdraad de oorzaak is van de schade aan uw kledingstuk, indien dit zo is zullen zij ook de hoogte van de schadevergoeding bepalen. 

Voor opmerkingen of klachten over onze diensten neemt u best contact op met an@kilowas.be     

 

Geschillencommissie Verbruikers Textielverzorgers (G.V.T.)

Brusselsesteenweg 478
1731 Zellik
Tel. : 02 463 19 50
Fax : 02 463 17 61
Email : info@fbt-online.be