home

 
    Team members:

    - Jirka Kulovaný       
    - Michal Horn  (blog)          
    - Markéta Štětovská

 
    Contact emails of team members
    - JIRKA.KULOVANY@SEZNAM.CZ
    -
HORNMICH@FEL.CVUT.CZ
    -
STETOMAR@FEL.CVUT.CZ
logos


    Essay
Studentský portál propojený s KOSem.
Současná situace na ČVUT vypadá tak, že každá katedra má vlastní systém pro uveřejňování studijních materiálů, popřípadě pro vedení vlastního fóra. Pokud studenti hledají pomoc s projektem nebo přípravou na zkoušku, vyhledávají různé studentské portály a doufají, že na nich najdou spřízněnou duši ochotnou poradit nebo poskytnout materiály. Navíc mimoškolní portály většinou dříve či později začnou skomírat, protože není kdo by se o ně staral.
Chtěli bychom vytvořit nový portál, který by spojoval funkci distribuce oficiálních studijních materiálů od přednášejících a cvičících a funkci studentských portálů s možností diskuse k jednotlivým předmětům a poskytování dalších materiálů.
Pojďme změnit roztříštěnost informačních systémů na ČVUT a nutnost pamatovat si spoustu hesel.

Student portal connected with KOS
(KOS = University information system)
Present situation on CTU seems that every department has its own system for publiching study materials, eventualy for operating its own forum. When students search for help with their projects or preparations for exams, they look for some student portal and hope to find some help here. In adition portals outside the school often sooner or later begin to go down, because there is nobody who takes care of them after graduation.
We would like to create new portal, which will connect the function of distributing study materials from lecturers and teachers, and function of student portals with the discussion ability to each single subject.
Lets change the fragmentation of information systems on CTU  and necessity keeping dozens of passwords in mind.  
  odkaz na stáhnutí 1. prezentace (download presentation) 1,7 MB (ftp)


Podřízené stránky (2): CV of team members Idea verification
Comments