Laatste jaar op Bonaire
Mijn uitzending naar Bonaire is met een laatste jaar verlengd. Ik keer terug op 1 maart 2017. Eenmaal weer gesettled in Nederland zal ik De Vondelparkverhalen opnieuw uitgeven.
MM


Nieuws 2015!
14 juli 2015
Hallo iedereen,
Dit is het eerste bericht sinds 26 september 2012.
De productie van de boeken, die ik in eigen beheer drukte en verkocht, is in 2012 gestopt omdat ik in dat jaar voor mijn werk op Bonaire ben gaan wonen.
1 Maart 2016 keer ik weer terug naar Nederland en dan zal ik De Vondelparkverhalen opnieuw uitgeven.
Ik heb in de tussentijd niet stilgezeten.


Bericht mbt de boeken
26 september 2012
Deel 1 is (naar mijn informatie) niet meer via de groothandel te bestellen (uitverkocht) maar deel 2 nog wel.
Uiteraard kunnen exemplaren van beide boeken nog bij boekhandels op voorraad liggen.


Uitmarkt 2011

Ik lees voor uit De Vondelparkverhalen: Later in het jaar op de Uitmarkt
27 augustus 2011 12.15 uur
28 augustus 2011 13.15 uur
locatie: Kinderboekensalon podium 34 (Filmmuseum in Vondelpark)
http://www.amsterdamsuitburo.nl/uitmarkt/podia.php?podium=34&page=0&recordfrom=1

Nieuw: De Vondelparkverhalen poppenkasttheater
zondagochtenden in augustus in het Groot Melkhuis, Vondelpark


De poppen zijn naar mijn karakters gemaakt door Corrie Balk van De Kaardebol in Blokker (Hoorn)


Brigitte Kaandorp verzorgt de boekpresentatie op zondag 15 mei

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=x6i8zm4zHSc
De tentoonstelling is verlengd tot 31 augustus

De Vondelparkverhalen: Later in het jaar is vanaf 16 mei te koop
Het boek

De Vondelparkverhalen is een kinderboek over dieren die in het Amsterdamse Vondelpark leven en daar spannende, grappige en ontroerende avonturen beleven. Ik heb het de afgelopen twee jaar geschreven en geïllustreerd en  ga het vanaf juli 2010 in eigen beheer verkopen.

Het boek heeft tien korte verhalen met in totaal 75 illustraties. De illustraties zijn pen- en inkttekeningen die zijn ingekleurd met aquarelverf. De geïllustreerde locaties zijn bestaande locaties in het park. Het boek zal in verschillende boekhandels in Amsterdam en via deze site te koop zijn. De verkoopprijs is € 14,95. Een sample van het eerste hoofdstuk van het boek is op deze site gratis te downloaden.


De activiteiten

Ik zal deze zomer verschillende activiteiten rond mijn boek plannen. Hetty Knottenbeld zal in augustus voorleesavonden organiseren en uitvoeren. Het idee hierbij is dat de zij een hoofdstuk voorleest en het groepje luisteraars meeneemt door het park, langs de geïllustreerde locaties. Bij een locatie aangekomen zal zij een bordje met de illustratie (uitvergroot) tonen.

Ook zal in de Centrale Bibliotheek een en ander gebeuren. Hetty Knottenbeld zal op 31 juli op het Open Podium een hoofdstuk voorlezen, en meer activiteiten (misschien een tentoonstelling) zullen nog gepland worden.

Daarnaast zal ik een kindertheatergroep benaderen met het voorstel om hen mijn verhalen te laten spelen. Misschien dat een poppenkastvoorstelling ook leuk is.

Houd dus de activiteitenpagina op deze site goed in de gaten!


De Vondelparkkrant

De dieren van mijn verhalen komen zelf ook aan het woord. Zij zullen iedere twee weken een vondelparkkrant maken die ik op deze site zal plaatsen. Zo kan Doerak een oproep doen als hij zijn bal weer eens is kwijtgeraakt en kan Muis dappere lezers uitnodigen om mee op avontuur te gaan. Moeder Muis zal in ieder geval rijmpjes voor de vondelparkkrant schrijven. 


En nu wil Kleine Muis, het broertje van Muis, ook wat schrijven. Hij zit toevallig naast mij.

    'Papa heevt voeger teege koubos en indiane gevogte'

En, heeft hij gewonnen?

    'ja.'
© 2010 Marcus Meesters                                                       Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Schending van het copyright/auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot vervolging en/of schadeclaims bij de burgerlijke rechter.