Radioamateur‎ > ‎

- Pajottenland Award

Diploma's of Awards

 

Andere radioamateurs zijn dan weer gespecialiseerd in het verzamelen van diploma's en certificaten, uitgegeven door allerhande verenigingen ol clubs die iets of wat met het zendamateurisme te maken hebben.  Deze diploma's worden uitgereikt aan wie een QSO gemaakt heeft met een aantal amateurs uit een bepaalde stad of van een bepaalde club of die een bepaald aantal DX-stations gecontacteerd heeft.  Bedoeling is het maken van QSO's met stations uit die bepaalde streek of van die bepaalde club aan te moedigen, toeristische publiciteit te maken of zelfs een menslievend werk te steunen.

Deze diploma's of awards zijn vaak zeer kleurrijk en kunstvol uitgevoerd, wat ook de verzamelwoede van de "diplomajagers" stimuleert.Andere voorbeelden
                        Naar een ontwerp van kunstenaar
                               Jan Heuninckx uit Opwijk.


Het Pajottenland Award

 

Westwaarts de hoofdstad Brussel strekt zich een licht golvend

landschap uit als een lappendeken.  Tussen  dichte huizenkernen

rijzen kunstige kerktorens, weelderige hoeven, molens, kastelen en

abdijen getuigen van een vroeg godsdienstig en kultureel leven.

De Pajot is vroom maar vooral gulhartig en openhartig, is vergroeid

met oude tradities, houdt van stoeten en processies, maar ook van

het goede leven.

Historiek :

- O.L.Vrouw van Halle.

- Kerkje te St. Anna Pede.

- Breughel met schilderij De Jagers.

- Schuttersgilde Mazenzele.

- Hoppeduvel van Asse.

- Kerk en gemeentehuis van Mazenzele.

- St. Pauluspaardenprocessie van Opwijk.

- De tragische (wind)molen van Roosdaal.

- Pauwelviering van Galmaarden.

- Kasteel Steenhault van Vollezele.