Cursussen‎ > ‎

- marifoon

Cursus  MARIFOON

Op dinsdag 12 juni 2018

Op één avond maken we je wegwijs in de wereld van de marifoon,.
De cursus wordt op een eenvoudige, begrijpende manier onderwezen,
zodat je naar een slaagkans streeft van bijna 100%.

    Deze cursus zal  plaats vinden  :
    MS Kastaar, Werfplein, 9300 Aalst
    Aanvang : 19u30
    Inschrijven via : de-vloot@skynet.be
    Prijs cursus : 60.00€
    Cursusboek met vragen : 10.00€
    Info tel.: 0475/23 33 80

 


Opgelet !

  Om voor het examen in aanmerking te komen dient U te telefoneren naar 
het 
  BIPT (tel. 02/226 88 53) om examendatum en uw volg-nr. vast te leggen.

  Daarna het nieuwe BIPTinschrijvingsformulier behoorlijk ingevuld terug te   
  zenden  naar  het  B.I.P.T. samen met volgende  dokumenten :

 

  - kopie van uw identiteitskaart (recto/verso)
  - recente pasfoto (model identiteitskaart)
  - copie van het betalingsbewijs van het examenrecht van 

     25.00  Euro,  met stempel van uw financieel organisme.
     Te storten op rek. nr. 679-1707816-34 met vermelding: 

     examenrecht  beperkt certificaat VHF + uw naam.
Alle info : www.bipt.be


 BELANGRIJKE MEDEDELING
  _____________________


Marifoonverplichting op de binnenwateren.
Het invoege treden van deze bepaling hangt af van de grootte van het schip.
In het recente KB van 27 september 2006 omtrent het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren (zie hierboven) geldt voortaan dat elk motorschip, waarvan de lengte van de romp meer dan 7 m is, uitgerust moet zijn met een goed functionerende marifooninstallatie (zie artikel 4.06).
Voor kleine boten tot 7m. geldt geen marifoonplicht.
Grote schepen vanaf 20m. moeten verplicht 2 marifoons aan boord hebben.
Deze marifoons voor de binnenwateren moeten uitgerust zijn met ATIS.

Betrokkenen dienen bij het BIPT een radiovergunning aan te vragen voor de marifoon. De gebruikers van de radioapparatuur moeten steeds in het bezit zijn van een certificaat : het Beperkt Certificaat Radiotelefonist voor Scheepstations.
(Basiscertificaat Marifonie)
 

  

Het gebruik van kanaal 72 op de binnenwateren ?
Ook in onze buurlanden met name Nederland, Frankrijk en Duitsland is dezelfde regeling van toepassing.
Voor andere landen is het aangewezen om het Binnenwaterakkoord te consulteren.
Zoals voorzien in het Binnenwaterakkoord mag nu ook kanaal 72 (net als kanaal 77), gebruikt worden op de binnenwateren voor sociale en familiale gesprekken. Voor dergelijke toepassing dient het vermogen altijd gereduceerd te zijn tussen 0,5 en 1 Watt.

Onder welke voorwaarden mag ik een maritieme VHFportofoon gebruiken ?
Ik vaar enkel op de binnenvaart, aan welke voorwaarden moeten de portofoons voldoen ?

• In België :
♦ alle kanalen mogen geprogrammeerd en gebruikt worden zoals de vaste toestellen ;
♦ ATIS is verplicht (roepnaam van het schip).
• In andere Rainwatlanden (Donau- en Rijnvaartstaten) :
♦ alleen op de schepen van meer dan 20 meter ;
♦ alleen als aanvulling op een vast station ;
♦ alleen op de kanalen 15 en 17 (interne communicatie aan boord van een schip) ;
♦ vermogen gereduceerd tot 0,1 à 1 Watt ;
♦ ATIS is verplicht.
• In de andere landen :
♦ afhankelijk van land tot land – het is aangeraden om de
plaatselijke administratie te contacteren.
NIEUWS
• Een draagbaar toestel mag in geen enkel geval een vast station vervangen dat verplicht moet geïnstalleerd worden ;
• het gebruik is enkel toegelaten aan boord van een schip ;
• het draagbaar toestel is verbonden met het schip en moet aldus worden opgenomen op de vergunning van het schip ;
• iedere gebruiker moet in het bezit zijn van een bedieningscertificaat ;
• de vergunning moet steeds aanwezig zijn bij het toestel ;
• de gebruiksvoorwaarden (maximaal toegelaten vermogen, kanaalgebruik, radioprocedures,…) moeten gerespecteerd worden ;
• het toestel moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

                                                         www.bipt.be