รายงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5

posted Jan 23, 2010, 6:05 AM by Wijitta Umpaijit
วิทยาศาสตร์พื่นฐานในระดับชั้น ม.5  มีงานมอบหมายให้นักเรียน สืบค้นข้อมูล เรื่อง "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  หนังสือต่างๆ  หรือในสื่ออื่นๆ  โดยเนื้อหารายงานต้องประกอบด้วยหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้

1 ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3 ประโชยน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4 อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 29 ม.ค. 53

ปอ ลิง :  ใครสะดวกส่งทางเมล์ ก็ไม่ว่ากัน
แต่ถ้าไม่สะดวกจะส่งเป็นรูปเล่มก็ได้
อย่าลืมแหล่งอ้างอิงล่ะ
(ไม่ได้ใจร้ายนะ )

Comments