Python advanced

Tato přednáška vysvětlí postavení Pythonu v Google a pak se bude věnovat dynamické povaze tohoto progarmovacího jazyka, vysvětlí iterace, iterátory a generátory, seznámí s dekorátory a funkcionály, vysvětlí metatřídy a pak všechno propojí, aby představil DSL (Domain Specific Language) v Pythonu.

Thomas Wouter

Thomas pracuje jako Software Engineer pro Google přibližně 2 roky, core Python vývojářem je více než osm let. V Google má na starosti Python instalace, stejně jako nástroje pro jejich podporu. Thomas napsal několik velkých Python prvků a aktivně o tomto programovací jazyku přednaší.


 
   


Comments