Chrome: the V8 engine

V8 je nový, vysoce výkonný javascriptový engine prohlížeče Google Chrome. V8 je virtuální stroj využívající nejnovější technologie, jako například vytváření tzv. skrytých tříd ("hidden classes") pro implementaci dynamicky typovaného JavaScriptu. Mads Ager vám v této přednášce vysvětlí, jakým způsobem se V8 týmu podařilo implementovat JavaScript optimalizovaný pro objektově orientované webové aplikace, extenzivně využívajících objektů, volání funkcí a přístupu k proměnným.

Mads Sig Ager

Mads je softwarovým inženýrem v dánském Google, ve městě Aarhus. Pracuje v týmu, který vyvíjel javascriptový engine V8 a později ho integroval do vyhledávaše Google Chrome. Mads studoval na University of Aarhus (Cumpetr Science).

 Comments