What is Star Schema ?

posted Feb 13, 2012, 2:18 AM by mb s   [ updated Feb 13, 2012, 2:19 AM ]
اسکیمای ستاره ای ، یکی از رایج ترین مدلهای طراحی برای پیاده سازی DataMart در Data Warehouse می باشد
در این مدل داده ای ، دو مفهوم Fact Table  و Dimension Table وجود دارد که با شرح مختصری از آن می پردازم

    Fact Table :
در این جدول اطلاعات (صفات) قابل اندازه گیری (Metric Value) ذخیره می شوند . مثلا جدول فروش با صفات مبلغ فروش ، تعداد فروش و ....
پیچیدگی این طراحی به تعداد جداول Fact وابسته می باشد و هر چه Fact Table  بیشتری داشته باشیم ، طراحی پیچیده تری نیز خواهیم داشت .
انواع جداول Fact :
Cumulative  : یا (Transitional)  جداولی هستند که شرح اتفاقات افتاده شده را در یک دوره زمانی ، بیان می کنند
  describes what has happened over a period of time 

Snapshot : در این نوع جداول ، در یک زمان خاص شرح داده می شود
  describes the state of things in a particular instance of time 

لازم به ذکر است Fact ها (در یرخی تعاریف Measure ها) نیز به 3 دسته Additive ، Semi-Additive  و Non-Additive تقسیم بندی می شوند . برای اطلاعات بیشتر به منبع مراجعه نمایید

    Dimension Table :
در این جدول ، صفات مرتبط با یک شئ ذخیره می شود . مثل نام ، نام خانوادگی ، آدرس و ...

به مثال های زیر توجه کنید :

Star Schema
Star Schema Sample
Click to Open in New Window

Comments