Könyvtártörténet évszámokban

 
 • November 1-én ismét megnyílik a Népkönyvtár.
            A kultúrházban elhelyezett népkönyvtár ismét megnyílik. Könyvosztást tartanak
            minden vasárnap délután 2 órától este 6 óráig.
            In.: Dévaványai Hírlap 4. évf. 44. sz. 1936. november 1. 5 p.
 • A nagy Népkönyvtár megnyílt.
            Minden vasárnap 2 órától van könyvkiosztás a Kultúrházban. A község minden
            polgára vehet ki könyvet, ha felelősséget vállal érte. A könyvtár új könyvekkel is
            gyarapodott.
            In.: Dévaványai Hírlap 4. évf. 44. sz. 1936. december 27. 7 p.
                    
 • 1955 Schwalm Gyula könyvtáros kinevezése
 • 1961. január 15. Galgóczi Zsigmondné könyvtáros kinevezése
 • 1961 Szabadpolcos rendszer bevezetése
 • 1962 a művelődési házból új helyre (a jelenlegi is ez) költözik a könyvtár: Árpád    u. 20.
 • 1965. szeptember 1. dr. Pallaghy Sándorné könyvtárvezető kinevezése
 • 1972. október 15. Ványai Ambrus emléktábla leleplezése a könyvtár utcai falán
 • 1982. január 31. dr. Pallaghy Sándorné könyvtárvezető nyugállományba vonulása.
 • 1982. augusztus 1. Valánszkiné Tóth Erzsébet könyvtárvezető kinevezése.
 • 1990. decemberétől a könyvtár a Dévaványai Hírlap szerkesztőségeként is működik
 • 1991. a könyvtár épületének korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, vizesblokk)
 • 1992. április 1. a könyvtár önálló gazdálkodási és munkáltatói jogkörű intézmény
 • 1993. augusztustól a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője Valánszkiné Tóth Erzsébet
 • 1994. december 14. Dévaványa Önkormányzata a „Könyvtárpártoló önkormányzat-1997”    elismerő címet veszi át a közoktatási minisztertől
 • 1994. december a könyvtár megszerkeszti és kiadja a Ladányi Mihály bibliográfiát
 • 1996. szeptember 20. A könyvtár Ladányi Mihály József Attila-díjas költő halálának 10. évfordulóján felvette a költő nevét. A névadó ünnepséget Pap Tibor polgármester nyitotta meg, köszöntőt Simor András költő, az Ezredvég folyóirat szerkesztője mondott. A köszöntőt baráti találkozó követte, amelyre családtagok voltak a meghívottak, akik délután a "Bohóckirály" című dokumentumfilmet is megnézhették, majd "Kedvesebb hazát" című irodalmi összeállítás hallgatói lehettek, ahol Baranyi Ferenc költő és Karsai Franciska előadóművész, Vajda János színész voltak a közreműködők. 
 • 1997. október 20. internet elérési lehetőség áll az olvasók rendelkezésére
 • 1998. március a számítógépes kölcsönzés bevezetése
 • 2000. június 16. A könyvtár első körben kerül fel a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.
 • 2000. július 1. Városi könyvtári státusz
 • 2000. augusztus 19-20. a könyvtár megszervezi a településről elszármazott bel- és külföldiek találkozóját. (Dévaványaiak I. Világtalálkozója)
 • 2003. június 21-22. A Dévaványaiak II. Világtalálkozóját szervezi meg és bonyolítja le a könyvtár
 • 2003. július 25. Ingyenes és korlátlan internet elérésének lehetősége valósul meg a      könyvtárban, a Széchenyi Terv keretében
 • 2003. október 1. Valánszkiné Tóth Erzsébet könyvtárvezető újabb öt évre kap vezetői megbízást.
 • 2003. október 1-5. A Külügyminisztérium és az Európai Bizottság brüsszeli tanulmányutat szervezett, melyen az ország öt – a közvélemény felkészítésben átlagon felül vállaló –  városi könyvtára kapott meghívást. Az intézmény képviseletében Valánszkiné Tóth Erzsébet  könyvtárvezető vett részt a tanulmányúton.
 • 2004. június 1. A könyvtárban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett pályázat elnyerésével eMagyarország pont létesült.
 • 2004. június 16. elhunyt a könyvtár vezetője Valánszkiné Tóth Erzsébet
 • 2004. július 1-től a könyvtár megbízott vezetője Somogyi Erzsébet
 • 2005. augusztus 1-től a Ladányi Mihály Könyvtár az Általános Művelődési Központ   intézményegységeként működik.   
 • 2006. november- december a könyvtár épületének (tetőszerkezet) felújítása
 • 2007. augusztus 31. Megszűnik az Általános Művelődési Központ (Dévaványa, Gyöngy u. 4- 6.)
 • 2007. szeptember 1. Megalakul az Általános Művelődési Központ (Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8) Az ÁMK vezetője: Baloghné Berényi Erzsébet
 • 2009. január 22. A képviselő-testület döntése alapján 2009-ben - első alkalommal -  dr. Pallaghy Sándorné nyugdíjas könyvtárvezetőt részesítette a "Dévaványa Kultúrájáért" elismerő címben.
 • 2011. január 22. Somogyi Erzsébet a könyvtár vezetője "Dévaványa Kultúrájáért" elismerő címben részesült.
 • 2011. július 6. elhunyt dr. Pallaghy Sándorné.
dr. Pallaghy Sándorné 1965. szeptember 1-től 1982. január 31-ig volt                                  könyvtár vezetője. 
 • 2012. április 1.
            A könyvtár épületének felújítása (nyílászáró csere, külső szigetelés, 
   
         fűtéskorszerűsítés)
            A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
            Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
            A projekt címe:
            "Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
             hasznosításával kombinálva Dévaványa Önkormányzat Intézményeinél               
             
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106"