واگویی (تلفظ)


گرچه می‌توان گفت ساده ترین بخش زبان آلمانی تلفظ آن است اما نوآموزان مطمئنا در این مورد با مشکل رو به رو خواهند شد از این رو به طور مختصر نحوه تلفظ هر   حرف فونتیک در درس‌های زیر آمده است. با وجود سادگی تلفظ, زبان آموزان باید حتما در موقع یادگیری واژه‌ها به تلفظ آنها هم توجه داشته باشد و نحوه خواندن تلفظ از روی فونتیک را بیاموزند.