دستورزبان


در این قسمت گرامر و اصول مکالمه زبان آلمانی آموزش داده شده است. ستون سمت چپ برای کسانی مناسب است که آشنایی کمتری با زبان آلمانی دارند و می‌خواهند یک سری از دروس را مطالعه کنند.
ستون سمت راست بیشتر برای زبان آموزان با توانایی متوسط مناسب است که می‌خواهند اطلاعاتی در رابطه با قسمت خاصی از گرامر به دست آورند.
ستون وسط در واقع تعدادی تمرین‌های گرامری است که با تکرار آنها می‌توانید توانایی خود را در زبان آلمانی گسترش دهید.

در این بخش درس‌ها به صورت شماره ارائه شده.     سعی کنید از اولین درس برای شروع استفاده کنید.    
 • 1 (من هستم, تو هستی)
 • 2 (شغل‌ها)
 • 3 (ملیت و محل سکونت)
 • 4 (ضمیر مالکی)
 • 5 (صرف افعال با قائده)
 • 6 (جنسیت)
 • 7 (کلمات سوالی)
 • 8 (مکان)
 • 9 (مقصد)
 • 10 (واژه Bitte)
 • 11 (اعداد تا 20)
 • 12 (اسامی مرکب)
 • 13 (کمیت‌ها و مقادیر)
 • 14 (دوست داشتن)
 • 15 (بیان خواسته‌ها)
 • 16 (حرف تعریف نکره)
 • 17 (منفی کردن)
 • 18 (اعداد از 20 تا 99)
 • 19 (آنجا و آنجا هست)
 • 20 (ضمایر فاعلی)
 • 21 (نیاز داشتن)
 • 22 (حالت جمع اسامی)
 • 23 (موافقیت یا مخالفت)
 • 24 (ضمیر فاعلی Sie)
 • 25 (افعال کمکی)
 • 26 (جایگاه قید زمان)
 • 27 (آینده)
 • 28 (بیان تاریخ)این قسمت شامل تمریناتی می‌شود که برای تقویت نکات گرامری طراحی شده‌اند.


در صورتی که تمایل دارید در مورد موضوعی خاص در گرامر زبان آلمانی اطلاعاتی کسب کنید می‌توانید به این قسمت مراجعه کنید.
Subpages (54): View All
Comments