HI PARTICIPEM 

http://blocs.xtec.cat/gaspardequeralt/
https://institutcastelldestela.wordpress.com/
www.pfangles.cat
http://www.fedac.cat/angles/
http://www.xtec.cat/ceipcarulla/
http://www.vedrunaarbucies.org/
http://agora.xtec.cat/iesmontsoriu/intranet/
https://sites.google.com/site/b7000123stjordi
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-la-benaula/
https://sites.google.com/site/escsantesteve/
http://agora.xtec.cat/sescaldesdemalavella/moodle/
http://www.xtec.cat/centres/b7001981
http://www.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/
https://sites.google.com/site/escolalavallosor/
http://www.escolaweb.cat/escolaelbruc/
http://blocs.xtec.cat/sinelbruc/
https://sites.google.com/site/riudarenesjosepboada
http://escolariudellots.wix.com/portal
https://sites.google.com/site/escolaalzinesballadores/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/guilla1
https://sites.google.com/site/websantjosep20142015/el-col-legi-sant-josep
https://sites.google.com/site/insantonbusquetsipunset
https://sites.google.com/site/escolacastelldefarners/home
https://sites.google.com/site/ceipsantsalvadordhorta/
http://www.lasallesantacoloma.net/
http://www.iessantacolomadefarners.cat/ca
http://institutdesils.cat
https://sites.google.com/site/jacintverdaguersils/
https://sites.google.com/site/elsestanysweb
https://sites.google.com/site/escjosepmadrenys/
 EL PROJECTE DEURES D'ESTIU 

EL PROJECTE

Aquesta proposta de deures d'estiu, nascuda al curs 2013-14, i desenvolupada durant el curs 2014-15 per un grup de treball de mestres de la zona Selva I, ha estat treballada des del seminari de caps d'estudis dels centres d'educació infantil i primària, i coordinat des de les reunions adreçades a equips directius de la zona Selva I.
S'inclou dins els procediments de coordinació entre els centres d'ed. infantil i primària i els seus instituts de referència.

S'hi acullen els centres d'ed. infantil i primària de la comarca de la Selva Interior, amb l'objectiu de compartir materials, processos i estratègies. En aquest sentit, aquest espai WEB conté materials d'ús comú per tota la zona.

Els tutors dels alumnes de 6è fan una proposta de quina selecció de deures d'estiu convé a cada alumne. Aquesta proposta es posa en coneixement de l'alumne i es coordina amb l'Institut.

En casos excepcionals els alumnes poden tenir encàrrecs de deures personalitzats, basats o no en aquests materials. Preval, per tant, qualsevol modificació que el tutor/a de 6è hagi programat per cada alumne concret.

En alguns municipis el projecte rep el suport de l'Ajuntament, altres institucions o entitats que organitzen espais i estratègies d'acompanyament i suport a la realització dels deures d'estiu per part dels alumnes.

ELS DOSSIERS DE DEURES

Hi ha materials de cadascuna de les següents àrees: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.

Cada àrea conté 4 opcions de dossier; la proposta sobre el dossier que convé a cada alumne la fa el seu tutor/a de 6è, i ho comunica a l'institut de referència.

Les 4 opcions sempre són les mateixes, i es simbolitzen amb:


Els dossiers COMPLET, ADAPTAT I BÀSIC/PI estan orientats a aquells alumnes a qui s'ha fet la proposta concreta des del centre. Els dossiers AMPLIACIÓ, a tots aquells alumnes que ho desitgin.
Consulteu/Imprimiu dossiers 

LES TASQUES DELS/LES ALUMNES

a) Tots els alumnes dels centres participants en aquest projecte han de lliurar la presentació al seu tutor, el primer dia de curs.

b)  Els alumnes que tenen l'encàrrec de fer deures d'estiu per no haver superat alguna àrea o competència bàsica han de lliurar els dossiers que correspongui al seu tutor el primer dia del curs.

c) Qualsevol alumne pot aprofitar aquests materials per fer repàs durant l'estiu. No cal que lliuri els dossiers al seu tutor durant el primer dia del curs.

THE ENGLISH WORKBOOK

Us convidem també a aprofundir en l'aprenentatge de la llengua anglesa a través del Workbook del nostre projecte The English Day. Aquest material, elaborat per alumnes de 6è de la zona des del curs 2009-10,  no forma part dels deures d'estiu, però es pot utilitzar com a material de repàs d'anglès.

AMB EL SUPORT DE...

www.amer.cat/   www.arbucies.cat/   www.breda.cat/ http://www.selva.cat/    http://www.hostalric.cat/  www.lacelleradeter.cat  Associació Ambtu  www.riellsiviabrea.cat http:///www.iessantacolomadefarners.cat www.riellsiviabrea.cat www.scf.cat   www.sils.cat        
    
Coordina: Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I, a través dels projectes Punt de Trobada i ED Reunions adreçades a equips directius.