ปีการศึกษา  2558
สพป.มค.2  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.

    


กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

    
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนดีประจำตำบล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
วันที่  ๘-๙  กันยายน  ๒๕๕๗
ณ  ห้อง  ICT  สพป.มค.๒


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ตำบลหนองแดง   เมื่อวันที่  29-30  กรกฎาคม  2557  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ร่วมกับองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแดง  จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  สำหรับนักเรียน เยาวชนในเขตบริการขององค ...
    ส่ง 1 ก.ย. 2557 02:04 โดย ศรายุช เชาว์ชาญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา