O nás

Dětský domov ve Valašském Meziříčí patří k nejstarším v naší republice. Historické prameny hovoří o tom, že nejstarší údaj o budově je z roku 1592. V roce 1932 v ní byl založen sirotčinec. Od tohoto data můžeme začít naši historii. V dětském domově vyrůstají děti, které jsou soudně odebrány z rodin, jelikož je vlastní rodiče zanedbávají, často je fyzicky i psychicky týrají. V našem domově najde zázemí až 24 dětí ve věku od 3 let, a mohou u nás být až do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 let. Máme předškoláky, školáky i studenty. O děti se starají zejména denní tety a strejda vychovatelé, a večer pomocné vychovatelky. Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin, ve kterých žije maximálně osm dětí. Při zařazování dětí do rodinek vždy respektujeme sourozenecké vazby a takové děti jsou vždy v jedné rodinné skupince. Jejich život v domově v mnohém připomíná život v rodině s radostmi i starostmi. Děti se starají (s ohledem na svůj věk) o pořádek na svých pokojích, sami se učí prát prádlo a žehlit, jednou za 3 týdny si spolu s tetou sestaví jídelníček, nakoupí potraviny a vaří spolu celý víkend. Volný čas děti tráví nejvíce v areálu domova, větší pak i v zájmových kroužcích, také si rádi zajdou zatančit nebo zacvičit do naší posilovny v tělocvičně. Spolu s tetou či strejdou pořádají vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, nebo vyrazí na kolech na cyklovýlet,v zimě jsou oblíbené výjezdy na lyže. Rádi také jezdí na kolečkových bruslích, nebo zajedou zaplavat do bazénu. Všichni se už těší, až bude dokončeno hřiště na naší zahradě, kde si zahrají fotbálek či volejbal. Na prázdniny jezdí děti na tábory, nebo společné rekreace. Toto ale závisí na tom, zda najdeme sponzory, kteří nám pomohou tyto akce zaplatit. Vítáme také pokud našim dětem sponzoři darují sportovní vybavení (kola, lyže, vybavení do tělocvičny, hry, počítače atd.). Tato pomoc je velice důležitá. Pomáhá dětem zapomenout na jejich každodenní problém - život bez rodičů, pomůže jim žít plnohodnotně, tak jak si každé dítě zaslouží.