ЗАНИМАЛНЯ ЗА ОТЛИЧНИЦИ - ПЕРНИК

тел.:0886 84 74 50

Записване на ученици от I-IV клас

за учебната 2018 - 2019 г.


ПРЕДЛАГАМЕ: 

-Ефективна подготовка на уроци и домашни работи.
-Допълнителна учебна работа и упражнения.
- Висококачествена подготовка за национално външно оценяване.
- Индивидуален подход към всяко дете.
- Малки групи, спокойна и благоприятна среда.
-  Позитивна емоционална атмосфера.
- Подготовка, упражнения и уроци по английски език.
- Решаване на тестове и задачи за надграждане на придобитите знания и повишаване на емоционалната и обща интелигентност, памет, логика и аналитично мислене.

Ефективна работа в екип.

- Работа с талантливи деца. Диагностика на дарби и заложби.


Месечна такса: 200.00 лв.* Записване е възможно само ако детето отговаря на регламентираните изисквания
и при наличие на свободни места

* В месечната такса НЕ са включени занимания през ваканциите

Преди постъпване в групата, децата попълват тест за установяване нивото им на успеваемост и възможността да бъдат включени в "Занималня за отличници"