ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА от 5 до 12 годишна възраст - ПЕРНИК


ЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ
И ЧУЖД ЕЗИК (ВИП-ЧЕ)"

Съчетайте полезното с приятното и позволете на детето си да надмине връстниците си, докато истински се забавлява!

Детството е специален период за децата и родителите, в който едновременно се натрупва опит, създава се радост, градят се умения. За всичко това е нужна среда на изграждане на доверие. Всеки пропуск в отглеждането на детето, всяка загубена минута, дават своето отражение в бъдещото му развитие и постижения. За всяко дете общуването е от изключително значение, защото децата се учат в процеса на общуване и по време на играта. Всяка възрастова група има специфични потребности и необходимост от конкретни обучителни и житейски уроци, които развиват мисленето, изграждат конкретни умения, развиват въображението и способността за интерпретиране, повишават коефициента на общата и емоционална интелигентност. Специално разработените ни програми допринасят за развитието на всяка област –  важна за формиране на личността на Вашето дете и създават условия, в които то докато се чувства приятно и докато играе - неусетно учи, изграждайки важни и специфични умения, част от които не се придобиват в училище.

Детска академия „Възможност за интелектуални постижения и чужд език” предлага специално разработени програми за летния сезон. По време на реализирането им децата се забавляват, посещават интересни места и осъществяват различни дейности. Във всяка планирана дейност е заложен специфичен обучително-възпитателен елемент с конкретна познавателна цел. Високо квалифицирани педагози ще работят с Вашето дете, ще диагностират областта на неговите интереси, таланти и заложби. Акцентът в нашата програма e фокусиран върху оптималните похвати на Валдорфската педагогика и системата Монтесори, за да помогнем на децата да стaнат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора.

В основата на нашите забавно-развекателни занимания Вашето дете неусетно ще усъвършенства осемте ключови компетентности, което е сигурна предпоставка за висок успех в училище, интелектуално израстване и придобиване на редица умения, знания и навици, които са от изключително значение за бъдещото му развитие.

Обратната връзка с родителите е от изключително значение за нас. Поради това ние периодично и при нужда своевременно ще Ви информираме за всичко специфично, касаещо Вашето дете. Както и ще предоставяме снимкови и видео-матерали в реално време, отразяващи конкретни емоционални периоди и постижения.


Лятната академия предлага целодневни занимания през летния сезон за деца от 6 до 11 години. 


Програмата включва:
* Забавно-развлекателни игри, с конкретен учебно-възпитателен компоненет (съдържащ се в учебните предмети, изучавани в училище);
* "Арт - работилници" - занимания по изкуства, усъвършенстващи фината моторика, естетичните нагласи, и редица умения;
* Научни лаборатории;
* Състезателни игри;
* Занимания по английски език;
* Решаване на тестове по всички учебни предмети, логически занимания, тематични дискусии и беседи, тестове за интелигентност;
* Тематични интерактивни занимания;
* Подготовка и участие в национални и международни конкурси и състезания;
* Уроци по обноски, ететикет и уместно поведение;
* Игри, развиващи логическото мислене и говорно-комуникативни умения;
* Танци, спорт, музика и др;
* Организирани посещения на 3D кино, басейн, зоопарк, театър, боулинг и др.;
* Провеждане на научно-изследователски екскурзии;.

ВКЛЮЧВАНЕТО     НА       ДЕЦА    Е       ВЪЗМОЖНО
 САМО СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
И ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

Занимания:
                                                                                                                
                                                 Целодневни: 09.00 - 17.о0 часа


Цени: 

- Месечна такса: 460.00лв.
    - Седмична такса: 135.00 лв. 
                                      
      *Цената включва целодневно занимание, храна, екскурзия, материали и консумативи за заниманията

* Всеки четвъртък се провежда изнесено занимание (екскурзия)
* Цената НЕ включва храна по време на екскурзиите

   За информация и записване тел.: 0886 84 74 50