Meer weten over ....(link)


DCD (developmental coördination disorder) / dyspraxie/coördinatiestoornissen/ onhandige kinderen

http://www.dyspraxie.be

ADHD


ASS (autisme spectrum stoornis)


dyslexie-dyscalculie

NLD (nonverbal learning disorder of nietverbale leerstoornis)


Down Syndroom

Thuisbegeleidingsdienst voor baby's en jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen


Hulpmiddelen


Picto's

SIG : info en vorming 


PDF Info Voorkeursligging bij baby's

Mail ons wanneer u zelf interessante websites hebt gevonden, u kan er andere ouders en kinderen mee op weg helpen!

algemeen
http://www.lannoo.be/content/lannoo/fondsen/gezinopvoeden/1/index.jsp (opvoedingsboeken, boeken over specifieke leerstoornissen zoals dyscalculie/rekenproblemen, spelling, dyslexie,schrijven,dcd,...)

http://www.abimo-uitgeverij.com ( lach en leer reeks; over dyslexie, dcd, organiseren, huiswerk maken, hoogbegaafheid, hoogsensitiviteit,...voor kinderen vanaf het derde tot zesde leerjaar, ook leuke werkboekjes van rekenen e.d.)

http://www.orthopedagogiek.com (korte uitleg over verschillende leer en gedragsstoornissen)

http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/ (ook een hoofdstuk over hoogbegaafdheid en leerstoornissen)

http://www.letop.be/projecten/leerzorg/Chapters/Hoofdstuk%208%20-%20Map%20leerzorg.pdf (pdf met tips en uitleg over de verschillende problemen die zich in de klas kunnen voordoen, en uitleg over de diversiteit aan stoornissen)

http://www.letop.be (in de agenda kan je opzoeken waar en wanneer er een lezing is over een onderwerp van uw 
keuze)

http://www.sprankel.be(vereniging van ouders voor kinderen met leerproblemen)

http://www.lerarenlinks.be (over leerproblemen en school, met veel links)

http://www.learninggateway.be (voor volwassenen met een leerprobleem die werk moeten zoeken, of aan het werk zijn)


voor de kinderen

http://www.klokrekenen.nl (oefenblaadjes die je zelf kan aanpassen en uitprinten, zowel digitale als wijzerklok)

http://hotpot.klascement.net/ (per leerjaar vind je héél veel oefeningen over allerlei schoolse vaardigheden)


http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html  (allerlei rekenspelletjes, makkelijk en moeilijk, ook ruimtelijke oefeningen)


Dit zijn vooral oefeningen voor kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar.  Ook moeilijk kruloefeningen voor de hogere leerjaar!  Het zijn oefeningen van Marc Lithière, een psychomotorisch therapeut die ook een goed boek heeft geschreven over schrijfmotoriek bij kinderen (uitgeverij Lannoo).

Leuke werkbladen en spelletjes rond cijfers, letters en klanken.