Steunen


Vrijwilliger

De Tondeldoos is bestendig op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om wat van hun vrije tijd te geven om gezinnen te begeleiden of gewoon om praktische hulp te bieden. Vergoeding: je wordt er meer “mens” door. Indien u zich hierdoor aangesproken voelt dan kan u voor meer info contact opnemen met:

                                                                         Koen Van Hedent

                                                      vanhedentk@hotmail.com

                                                                             0472/573 268Financieel 
Het Kinderfonds ‘De Tondeldoos’ is financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften, ook materiële, worden in dank aanvaard.
 
U kan ook uw steentje bijdragen door te storten op het rekeningnummer IBAN: BE82 6528 3475 1568 BIC: HBKABE22 van Kinderfonds de Tondeldoos VZW.

Wenst U een fiscaal attest te ontvangen doe dan een gift van minimaal € 40 op rekening BE10 0000 0000 0404 op naam van De Koning Boudewijnstichting 
met vermelding 017/1570/00086
U krijgt een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Materieel

We aanvaarden herbruikbare materialen in goede staat zoals: kinderkleding, speelgoed, schoolmateriaal, kind-gerelateerde meubels, ...
U kunt die steeds bezorgen in ons magazijn, voor de openingsuren en het adres: zie 'CONTACT'

Een gouden idee! 

U heeft een feestje in het vooruitzicht, geboorte, huwelijk, jubileum, … U weet wel, die gelegenheden waarbij u een teveel aan bloemen en planten krijgt en ook wel overbodige cadeaus. Het is misschien een goed idee om op uw uitnodiging enkele regeltjes in te lassen, waarbij u uw vrienden en kennissen uitnodigt een bedrag te storten op onze rekening met de vermelding 'Geboorte X' of 'Jubileum familie Y'. Vanzelfsprekend worden de milde schenkers op de hoogte gebracht van de resultaten die met hun bijdrage behaald werden.