Privacy

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.De gebruiker gaat akkoord met het aanwenden van de door hem/haar ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is

voor de goede werking van Kinderfonds De Tondeldoos vzw.

Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en blijven niet langer dan nodig bewaard.

De gebruiker kan deze gegevens opvragen, wijzigen of laten schrappen.