Ontstaan

We zijn in Grembergen in het jaar 2004. Grembergen is een landelijke en welstellende gemeente en alles loopt er op wieltjes, blijkbaar…! Grembergen komt niet voor in de statistieken over armoede. Maar uit gesprekken met plaatselijke schooldirecties komt aan het licht, dat er in drie van de Grembergse scholen, vele kinderen zijn uit sociaal zwakke gezinnen. Het gaat om gezinnen die leven van een vervangingsinkomen, die onder budgetbeheer staan of vast zitten in een plan voor schuldafbouw. Door een combinatie van factoren knopen deze gezinnen amper de eindjes aan mekaar. De realiteit is dus anders dan verwacht.

In 2004 start Els Vernimmen met een werkgroep. Een twaalftal vrijwilligers delen de zorg voor een aantal gezinnen in moeilijkheden en dan vooral voor de kinderen, die er het onschuldig slachtoffer van zijn. Het kinderfonds “de Tondeldoos” wordt op 27 april 2004 opgericht. De Tondeldoos kent, onder de vleugels van Welzijns-schakels, een voorspoedige groei. Het kinderfonds dat startte met tien gezinnen, begeleidt ondertussen (2021) 399 kinderen samen met hun gezinnen.

Het actieterrein is op vraag van de gezinnen uitgebreid naar Groot Dendermonde.

Op 10 februari 2014 wordt het Kinderfonds de Tondeldoos een VZW. De Tondeldoos is een vereniging die uitsluitend steunt op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten die de gezinnen en hun kinderen ondersteunen in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.