Memorandum2018

GEZINNEN VAN DE TONDELDOOS AAN HET WOORD -

Memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018.


De lokale verkiezingen 2018 staan voor de deur. 

De eerste verkiezingsborden worden in tuinen gespot, in brievenbussen vallen politieke pamfletten 

en elke partij is volop bezig met de opmaak van het beleid dat zij de komende jaren willen voeren.


De gezinnen en de vrijwilligers beseffen, meer dan wie ook, dat het belangrijk is om de mensen die de komende 6 jaar het lokaal beleid gaan bepalen 
goed te informeren over wat het betekent om in armoede te moeten leven, om in armoede te moeten opgroeien ,
om door armoede zoveel minder kansen te krijgen en tegen welke muren mensen in armoede botsen.

Deze getuigenissen van de gezinnen en vrijwilligers , maar ook hun visie over wat nodig is voor een rechtvaardige en sociale samenleving,
hebben we gebundeld in een memorandum met de niet mis te verstane titel : “ De gezinnen van De Tondeldoos aan het woord”.

De volledige tekst vind je in bijgevoegd bestand.

Ċ
vzw KInderfonds De Tondeldoos,
25 jun. 2018 22:43
Comments