KINH TẾ TÀI NGUYÊN

-Lựa chọn 1-Kinh Tế


Lựa chọn chung của ngành


Theo khung chương trình học của qldt2
Học phần lựa chọn (Lựa chọn bắt buộc)
1.Kinh tế vi mô 1
2.Kinh tế vĩ mô 1
3.Quản lý học
4.Quản trị kinh doanh
Kiến thức bắt buộc của Trường (Bắt buộc)
1.Kinh tế lượng 1
2.Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
3.Nguyên lý kế toán

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments