Strona Główna

Firma Prywatne Biuro Detektywistyczne AGENT-RD zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług detektywistycznych na terenie całego kraju. 

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie właściwej umowy zawartej ze Zleceniodawcą.

Właścicielem agencji jest Detektyw Robert Duda, mający wieloletnie doświadczenie, które zdobywał pracując dla agencji detektywistycznych, współpracujący z doświadczonymi detektywami, byłymi funkcjonariuszami różnych służb, posiadający licencję detektywa wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 

Działalność detektywistyczna prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa na sumę gwarancyjną o równowartości w złotych 15 000 Euro. Zlecenia realizowane są w sposób dyskretny, profesjonalny i skuteczny, na podstawie umowy na usługi detektywistyczne zawartej ze Zleceniodawcą w formach i w zakresach nie zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. Po zakończeniu zlecenia, Zleceniodawca otrzymuje pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności wraz z materiałem dowodowym. Na prośbę klienta, detektyw może wystąpić w charakterze świadka na sprawach sądowych. Cena za usługę zależy od charakteru sprawy, ustalana jest indywidualnie na spotkaniu z klientem w formach: stawki godzinowej, stawki dziennej lub za całe zlecenie. Spotkanie z klientem odbywa się w dyskretnym miejscu ustalonym wcześniej telefonicznie.