Open Loge

De Vrijmetselarij kent een eeuwenoude traditie van inwijdingen in de drie graden van Leerling, Gezel en Meester. Deze inwijdingen en andere feestelijke bijeenkomsten worden gehouden in een zogenaamde Open Loge. De werkzaamheden worden dan op formele wijze geopend (en later gesloten).
Deze rituelen stimuleren het bewustwordingsproces waardoor men tot een vollediger begrijpen komt.
 
Symbolen
De Vrijmetselarij maakt in hoge mate gebruik van symbolen. Door middel van symbolen probeert de Vrijmetselaar uitdrukking te geven aan zijn gevoelens en ervaringen. 
De Vrijmetselarij hanteert vele vormen van symboliek, zoals de bouw- en lichtsymboliek.