50 jaar Bilthoven

Voor allen die reizen om te rijzen


BESTEMMING BEREIKT


Bilthoven als spirituele voedingsbodem


Op 4 maart 2011 was het 50 jaar geleden dat de vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten in Bilthoven haar werkzaamheden hervatte nadat zij uit Nederlands-Indië moest vertrekken. 
Het bestuur van de loge heeft Jan Prins verzocht daarover een herdenkingsboekje te schrijven. In deze uitgave gaat deze in op de geschiedenis van de loge en het opvallende gegeven dat er vier vrijmetselaarsloges voor uitsluitend mannen in de Gemeente De Bilt/Bilthoven zijn, waardoor er de grootste concentratie vrijmetselaren in ons land is ontstaan. 
In het boekje wordt nagegaan of dit toeval is of dat hier een oorzaak voor is aan te wijzen. Dat blijkt inderdaad het geval.

“BESTEMMING BEREIKT” geeft een verrassend inzicht in de vrijmetselarij in relatie tot Bilthoven. Met als metafoor het “reizen om te rijzen”, wordt de lezer door het leven gevoerd. 
De lezer wordt mee op reis gevoerd op de Langste Dag en de Kortste Dag van het jaar. Hij gaat weg en komt terug op het Station van Bilthoven, het station dat het begin van het bestaan van die plaats heeft betekend. 
Zo wordt ontdekt dat de vrijmetselarij al sinds 1930 in Bilthoven actief is en in toenemende mate onderdeel van de leefgemeenschap is geworden. Zo is er in 1930 een Logegebouw voor de gemengde vrijmetselarij gebouwd, vlak naast het Padvindershuisje dat op de hoek van de Julianalaan en de Sperwerlaan staat. 
In 1933 werd de Maçonnieke Kring Bilhoven opgericht voor mannen die in de gemeente woonden maar lid waren van loges in de omgeving, die uitsluitend uit mannen bestonden. Zij wilden in die tijd niet gebruik maken van het genoemde Logegebouw, dat immers bestemd was voor de gemengde vrijmetselarij. 
Na de heroprichting van de loge De Ster in het Oosten in 1961 werd de kring opgeheven en vonden hun werkzaamheden plaats in die loge. 

In het boekje is te lezen dat door veelal toevallige factoren er in onze Gemeente vier vrijmetselaarsloges voor mannen zijn. Dat zij, zoals gezegd, konden uitgroeien tot de grootste concentratie vrijmetselaren in ons land is opvallend. 

Bilthoven heeft in de loop van de tijd een evolutie doorgemaakt van “woeste grond tot een spirituele voedingsbodem”. 
Want daar zijn relatief veel vrijzinnigen, humanisten, vrijdenkers en niet dogmatici. Mensen die open staan voor de mening en gevoelens van de ander, waar respect
 voor de mening van de ander voorop staat, waar men wil luisteren en wil leren. 
Het is daarom niet vreemd dat er zoveel belangstelling is voor andere vormen van levensbeschouwing en levenshouding, zoals ook voor de vrijmetselarij. Dat verklaart ook dat de vrijmetselarij, die ieders recht zelfstandig te zoeken respecteert, zovelen uit Bilthoven aanspreekt. Nergens in ons land zijn er procentueel zoveel lid van de vrijmetselarij als in Bilthoven. 
Er is tevens een grote invloed vice versa van onderwijs, van cultuur, van werk, van wetenschap, van levensbeschouwing en levenshouding. 
De geestelijke ontwikkeling van de bevolking ging hand in hand met belangstelling voor de vrijmetselarij. De vrijmetselarij blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Als vanzelfsprekend komt dan ook de vraag op of dat ook in de toekomst het geval zal kunnen zijn. 
Het antwoord is een volmondig JA. Juist nu kunnen organisaties als de vrijmetselarij menigeen de weg naar vrede in zichzelf wijzen. 


Het boekje is met nadruk bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de vrijmetselarij en de loge. 
In het hoofdstuk “De universele doelstelling van de vrijmetselarij” wordt er uitgebeid ingegaan op de oorsprong en doelstelling van deze beweging die geen religie is maar een levenshouding met als motto: “Ken U Zelve”.
Verder worden de vier loges in de gemeente aan u voorgesteld aan de hand van prachtige foto`s waar het boekje werkelijk in uitblinkt. Zo is er ook aandacht voor het landelijk centrum voor vrijmetselaren Huize Het Oosten, het voormalige Hotel Heidepark en natuurlijk de geschiedenis van de jubilerende loge De Ster in het Oosten. 

Het is een boekje dat verrassende dwarsverbanden aantoont. In het kader van dit korte artikel is het onmogelijk om alle aspecten van Bilthoven, haar spiritualiteit en de Vrijmetselarij te behandelen, daarom verwijs ik graag naar het genoemde boekje en de websites die genoemd zijn op de pagina Meer weten?. Ook geven de loges regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden, deze worden in de lokale pers aangekondigd.U bent hier meer dan welkom. Een veel gehoord misverstand is namelijk dat je voor de vrijmetselarij gevraagd moet worden. Maar die beslissing ligt geheel bij u zelf.

Wilt u informatie, uitleg over de jubilerende loge De Ster in het Oosten, haar bezoeken, of wilt u een uitnodiging voor de open dagen? Stuur dan een e-mail naar deze link of bel met 06-41673182.      

Het boekje ”BESTEMMING BEREIKT”, ISBN 978-1-4477-5920-1  

is na de overhandiging op 27 oktober aan de heer A.J. Gerritse, Burgemeester van de Gemeente De Bilt,  

verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel aan het Emmaplein in Bilthoven

 voor de speciale jubileumprijs van € 14,95.

Subpagina''s (1): De Biltse Grift