Služby | Services

Ceník Desk Room Praha | Price list Desk Room Prague:

Pracovní místo | Work place:


Členství | Membership
 Měsíční | Monthly
Měsíční neomezené | Unlimited monthly
3 750,-
100 hodin | hours
3 000,-
50 hodin | hours1 750,-
20 hodin | hours900,-
10 hodin | hours500,-
* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

PROMO:
Vyzkoušejte si coworking. První den ZDARMA!
Try coworking. First day for FREE!
Konferenční místnosti | Conference rooms:


Malá konferenční místnost (pro 4 lidi) | Small conference room (for 4 people)
Pronájem | Rental
 Sazba | Fee
Denní (8 hodiny) | daily (8 hours) 500,-
1 hodina | hour
 100,-

* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet
   Ozvučení zdarma | Free sound system

** Pravidelní klienti mají přístup do sdíleného kalendáře k nahlédnutí, rezervaci a administrování.
     Regular clients are granted with access to shared calendar to view, make booking and administer.


PROMO:
Výše uvedené členské sazby platí i pro nečleny!
Above member rates apply also for non-members!


Doplňkové služby | Additional services:

Služba | Service
 Sazba | Fee
Data projector 50,- / h
Notebook
 30,- / h
Černobílý tisk / kopie | Black print / copy
 3,- / A4
Barevný tisk / kopie | Color print / copy
-
Občerstvení | Refreshment
na vyžádání
on request

Všechny ceny jsou včetně DPH. | All rates are including VAT.

Ceník Desk Room Pardubice | Price list Desk Room Pardubice:

Pracovní místo | Work place:


Členství | Membership
Fyzická osoba FreelancerPrávnická osoba
Company
100 hodin | hours
3 300,- 3 900,-
50 hodin | hours1 925,-
2 275,-
20 hodin | hours880,-1 040,-
10 hodin | hours495,-585,-
Do 10 hodin | Less than 10 hours
 55,- / h
 65,- / h
* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

PROMO:
Vyzkoušejte si coworking. První den ZDARMA!
Try coworking. First day for FREE!
Konferenční místnost | Conference room:

Konferenční místnost (až 14 lidí) | Conference room (up to 14 people)

Pronájem | Rental
 Fyzická osoba Freelancer
Právnická osoba
Company
Denní (8 hodiny) | daily (8 hours) 372,-
498,-
Půlden (4 hodiny) | Half-day (4 hours)
 213,-
285,-
1 hodina | hour
 60,-80,-
Další započatá hodina
 33,-45,-
Příplatek za pronájem zasedací místnosti:  Požaduje–li zákazník, aby při pronájmu zasedací místnosti nebyl po dobu jejího pronájmu v prostorách sdílené kanceláře žádný další klient, zaplatí příplatek 50% sazby k základní sazbě.

* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

   Ozvučení zdarma | Free sound system

** Pravidelní klienti mají přístup do sdíleného kalendáře k nahlédnutí, rezervaci a administrování.
     Regular clients are granted with access to shared calendar to view, make booking and administer.


PROMO:
Výše uvedené členské sazby platí i pro nečleny!
Above member rates apply also for non-members!Sídlo společnosti | Company domicile:

 Měsíčně | Monthly 750,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Poštovní schránka | Mail box:

 Měsíčně | Monthly 100,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Doplňkové služby | Additional services:

Služba | Service
 Sazba | Fee
Data projector 25,- / h
Notebook
 25,- / h
Černobílý tisk / kopie | Black print / copy
 3,- / A4
Barevný tisk / kopie | Color print / copy
 8,- / A4
Občerstvení | Refreshment
na vyžádání
on request