Akce | Events

Nezmeškejte | Don't miss:Podívejte se na fotografie z předcházejících akcí na naši FaceBook stránce | Check out photos from previous events on our FaceBook page.


FREE JELLY!“JELLY“ je otevřené všem „kočovným“ pracovníkům. Pojďme pracovat společně!

Akce Pražská Coworking Jellies jsou v současnosti pořádány postupně ve 6 coworkingových center.

CO JE TO JELLY?
„Jelly je v podstatě neformální setkání za účelem společné práce. Jelly setkání se konají ve stovkách měst po celém světe, kde se lidé setkají u někoho doma, v kavárně nebo v kanceláři, aby pracovali společně. Poskytneme vám pracovní stoly a židle, rychlé internetové připojení a společnost zajímavých lidí, se kterými můžete spolupracovat nebo prodiskutovat tvůrčí nápady a podněty. Vy si přinesete laptop (nebo cokoliv co potřebujete pro vaši práci) a my Vám poskytneme příjemné tvůrčí prostředí“ (workatjelly.com).

Pražská „coworkingová jellies“ mají dva hlavní cíle:
(1) „Jelly pro jelly jako takové“. Jelly je jedinečná příležitost pro nezávislé pracovníky, kterým chybí atmosféra pracovního prostředí, zbavit se pocitu společenské izolovanosti. Jelly nabízí kontakt s tvůrčími lidmi, podněcuje nové nápady a umožní pracovat produktivněji ve společnosti zajímavých lidí nežli sám doma. Jelly podporuje jedno ze základních poslání coworkingu: vytvářet společenství lidí, příjemné ovzduší a produktivní pracovní prostředí pro nezávislé pracovníky, kteří mají osobní vazbu na coworkingová centra ve světě již od r. 2006, kdy se Jelly akce začaly poprvé pořádat v New Yorku.

(2) Jelly chce šířit informovanost o coworkingu jako takovém, o jeho výhodách a přínosech. Jelly představí smysl coworkingu lidem, kteří teprve zvažují začlenit se do coworkingového centra. Jelly nabízí své zázemí těm, kteří zatím nemají zájem stát se členem coworkingového centra, nebo na to nemají finanční prostředky, ale umožní jim uvědomit si jeho hodnoty a bezplatně se seznámit s jeho zaměřením a hodnotou pro každého.

Zde se můžete zapsat se do seznamu osob, které chtějí být pravidelně zvány na akce Jelly, pořádané ve všech coworkingových centrech. Pokud si přejete být zváni pouze do určitého centra, klikněte na označení příslušného coworkingového centra.

Podívejte se na kalendář příštích Jelly a dalších akcí Coworkingu v Praze!

Těšíme se, že se uvidíme na příštím Jelly!

Work together for the day with freelancers, creatives, and other "nomad workers"!


Coworking in Prague Jellies are currently rotating across 6 different coworking spaces in Prague!

WHAT IS JELLY?
"Jelly is a casual working event. It's taken place in over a hundred cities where people have come together (in a person's home, a coffee shop, or an office) to work for the day. We provide chairs and sofas, wireless internet, and interesting people to talk to, collaborate with, and bounce ideas off of. You bring a laptop (or whatever you need to get your work done) and a friendly disposition" (workatjelly.com).


Coworking in Prague Jellies have two main goals:

(1) Jelly for Jelly's sake: Jelly is a great way for independent workers to feel more socially connected, to share knowledge, and to work productively with others rather than alone. Jellies support one of the central missions of coworking more generally: they help build community, well-being, and excellence among independent workers. They are directly aligned with the aims of our coworking spaces and have been part of the development of coworking spaces around the world since 2006 when the first Jelly was held in New York City.

(2) To help spread the word about coworking and the value it has to offer. Jellies let people who are thinking about joining a coworking space learn about it first. They also give people not interested in joining a coworking space--or without the money for it--the chance to get some of the value of coworking for free.Here you can join the invitation list for Coworking in Prague Jellies and other Coworking in Prague events (or visit our sponsoring coworking spaces' websites if you only want to be invited to events at a particular space).

See the calendar of upcoming Jellies and other Coworking in Prague events!

Hope to see you at an upcoming Jelly!