Home

Vítejte na stránkách  DESKROOM.CZ

Rozjíždíte vlastní byznys a nechcete pracovat z domova, koleje či internetové kavárny? Sháníte reprezentativní prostory se zasedacími místnostmi v centru Prahy či Pardubic, ale nechcete investovat peníze a energii do provozování vlastní kanceláře? Cestujete do centra města na jednání se zákazníky a partnery a nechcete se již scházet v hlučných restauracích a kavárnách? Pak pro Vás máme řešení zvané:

Coworkingové centrum

Desk Room jsou centra coworkingu na nejlepších lokalitách v srdci Prahy a Pardubic, v těsné blízkosti všech hlavních atrakcí, které města nabízejí, obklopená mezinárodními, národními i lokálními společnostmi a dalšími Vašimi potenciálními klienty. Centra nabízí vybavené sdílené kanceláře s oddělenými pracovištěmi, poštovní služby, sídlo společnosti, zasedací místnosti s možností projekce a ozvučení, kuchyňku s občerstvením, sociální zázemí se sprchou, zapůjčení notebooku, bezplatné připojení na rychlý internet a mnohem více... Přátelská a nápomocná komunita profesionálů a inspirativní setkání patří k největším důvodům proč se k nám přidat.

Praha:
pracovní místo od 19,- Kč / hod.
zasedací místnost od 62,50 Kč / hod.

Pardubice:

pracovní místo od 17,- Kč / hod.
zasedací místnost od 37,50 Kč / hod.


 
Welcome to  DESKROOM.CZ

Starting up your own business and don't want to work from home, dorm or Internet café? Looking for a representative office with conference rooms in the middle of Prague or Pardubice, but don't want to invest money and energy in renting and running your own office? Traveling to downtown for client and partner meetings and don't want meet up at noisy restaurants and cafés? We have a solution called:

Coworking center


Desk Room are coworking centers / shared offices at the best location in the heart of Prague and Pardubice, just foot steps from all main attractions, surrounded by international, national and local companies and other potential clients of yours. The centers offer furnished shared offices with individual work places, postal services, company domicile, conference rooms with video and audio capabilities, kitchenette with affordable refreshment, facility with shower, laptop and projector rental, free high-speed Internet connection and much more... A friendly and helpful community of professionals and inspirational events are among the main reasons why join us.

Prague:
hot desk from CZK 19,- / hr.
conference room from CZK 62,50 / hr.

Pardubice:
hot desk from CZK 17,- / hr.
conference room from CZK 37,50 / hr.