FORTIFICAŢII DE LA MALUL DUNĂRII PÂNĂ LA MALUL MARII

A. PRIMUL LANŢ DE FORTIFICAŢII: BĂLTENII DE SUS - VICTORIA - NUFĂRU - MALCOCI - TULCEA -MINERI - SOMOVA - PARCHEŞ - ISACCEA - JIJILA - MĂCIN - DĂENI - GÂRLICIU - TOPALU - SEIMENI - HAŢEG - protejarea drumului danubian

 

      Fortificaţii formate din ziduri masive de piatră, de formă crenelată, au fost construite pe malul vechi al Dunării. Sunt două rânduri de ziduri, unite între ele de ziduri de formă sinusoidală (Parcheş-Somova).  Au fost folosite şi avantajele oferite de teren, dealuri întregi fiind transformate în adevărate fortăreţe întărite cu câte două rânduri de ziduri (Parcheş). În unele locuri se pot observa structuri care ar putea fi fortăreţe (Tulcea-dreapta). În spatele zidurilor au fost construite turnuri crenelate de formă pentagonală. (Isaccea-stânga)

     În locurile încercuite cu roşu se pot observa structuri fortificateB. AL DOILEA LANŢ DE FORTIFICAŢII: BEŞTEPE - VICTORIA - NUFĂRU - MALCOCI - TULCEA - MINERI - CÂSLIŢA - PARCHEŞ - SOMOVA - protejarea drumului danubian

 

       Fortificaţii formate din ziduri masive de piatră, de formă crenelată, au fost construite pe dealuri (Beştepe, Victoria) şi între acestea;

         Se observă zidurile construite în formă de lanţ (Câsliţa, Mineri).
C. AL TREILEA LANŢ DE FORTIFICAŢII: ARGAMUM - ENISALA - BABADAG - MIHAI BRAVU - TURDA -NICOLAE BĂLCESCU, şi în continuare:

primul tronson:
IULIA - CLOŞCA - HORIA - GENERAL PRAPORGESCU - TRAIAN - protejarea drumului de legătură între drumurile danubian şi pontic
al doilea tronson: LĂSTUNI - ... - HALMYRIS - protejarea drumului pontic

       Fortificaţii formate din ziduri masive de piatră, de formă crenelată, au fost construite pornind de la mari suprafeţe fortificate (Argamum), urmând malul Lacului Razim, folosind avantajele ofetite de teren - dealuri (Babadag, Mihai Bravu, Nicolae Bălcescu, Iulia).

       Lângă localitatea Mihai Bravu,  un deal a fost fortificat cu trei rânduri de ziduri de formă crenelată, unite între ele cu ziduri de forma sinusoidală, identice ca formă constructivă cu cele observate la malul Dunării (trei dealuri de lângă localitatea Parcheş).

       Lângă localitatea Nicolae Bălcescu, un întreg deal cu dimensiunile de 3,2 x 1,3 km a fost fortificat cu diferite tipuri de fortificaţii (Pentru comparaţie localitatea Nicolae Bălcescu are dimensiunile de 2,2 x 1,8 km).

       În ansamblul fortificaţiilor construite pe dealul de lângă localitatea Nicolae Bălcescu se pot observa ziduri în formă de lanţ, identice ca formă constructivă cu cele observate la malul Dunării (Câsliţa, Mineri)

       Din dreptul localităţii Nicolae Bălcescu, lanţul de fortificaţii se împarte în două tronsoane: unul continuă spre stânga, protejând drumul de legătură dintre drumul pontic şi drumul danubian, iar al doilea coteşte spre dreapta, protejând în continuare drumul pontic.


D. AL PATRULEA LANŢ DE FORTIFICAŢII: PIATRA - PALAZU MIC - GRĂDINA - PANTELEIMON - CRUCEA - GĂLBIORI - BĂLTĂGEŞTI - DUNĂREA - protejarea celui de-al doilea drum de legătură dintre drumurile danubian şi pontic

        Lanţul de fortificaţii ridicat între localităţile Piatra şi Dunăre avea rolul de a proteja un al doilea drum de legătură între drumul pontic şi drumul danubian

       La construirea fortificaţiilor au fost folosie avantajele oferite de teren (golf, văi ale râurilor, dealuri), alegându-se în acelaşi timp locul în care distanţa dintre mare şi Dunăre este cea mai mică.E. PATRU LANŢURI DE FORTIFICAŢII PE MAI MULT DE 300 KILOMETRII


       Cele patru lanţuri de fortificaţii sunt alcătuite din ziduri masive construite din piatră, de formă crenelată în plan orizontal

       Un segment de zid are între 15-20 m

       Grosimea zidurilor variază între 2-4 m, cu excepţia zidului rectangular construit pe malul Lacului Razim, în dreptul propunerii Portului Argamum, care are aproape 6 m
F. UNELE ZIDURI AU FORMA UNEI "ZA DE LANŢ"


      În alcătuirea celor trei lanţuri de fortificaţii se observă în anumite zone un lanţ care are forma unei "za de lanţ" (Parcheş, Câsliţa, Mineri, Malcoci, Turda).
       "Zaua lanţului" are dimensiuni cuprinse între 7 x 8 m şi ar putea fi turnuri construite din loc în loc în structura zidurilor

F. SUPRAFEŢE FORTIFICATE        Între localităţile Somova şi Parcheş, pe malul vechi al Dunării, se observă o suprafaţă de 1,5 x 0,4 km fortificată cu două rânduri de ziduri de formă crenelată unite între ele cu ziduri de formă sinusoidală


              Lângă localitatea Malcoci, pe malul vechi al Dunării, se observă o suprafaţă de 1,2 x 1,1 km fortificată cu două rânduri de ziduri de formă crenelată unite între ele cu ziduri de formă sinusoidală


       Dealul de lângă localitatea Nicolae Bălcescu a fost în întregime fortificat, pe o suprafaţă de 3,3 x 1,8 km (pentru comparaţie, localitatea Nicolae Bălcescu se întinde pe o suprafaţă de 2,3 x 0,8)