Presentació / índex


Descobrim ROQUETES !


Una Web Quest per a Cicle Superior dins les àrees de Llengua Catalana, Matemàtiques i Coneixement del Medi.

Dissenyada per Marga Hierro Crivillé

Correu: mhierro3@xtec.cat

23 febrer 2.013

Darrera actualització: juny 2.015