"Oënger"


 ...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

SPELREGELS


Zoals reeds gezegd, ondergetekende gaat een gezonde discussie niet uit de weg, integendeel. Verschillende meningen moeten er kunnen zijn & daar moet ook -mits wederzijds respect- over gepraat kunnen worden. Die moeten zelfs voor mijn part -mits de juiste & goede argumenten- zo nodig bijgesteld kunnen worden of zelfs kunnen veranderen... Voor alle duidelijkheid, wie hier dus zal willen reageren, zal daarbij de volgende spelregels dienen te respecteren !!

1. GEEN anonieme berichten, noch mededelingen onder eenmalige "nep"-namen ! Pseudoniemen daarentegen, kunnen echter wel. Wil je aan dit blog deelnemen dan doe je dit met open vizier !


2. Gelieve de algemene regels van de nettiquette in acht te nemen ! Blijf onder alle omstandigheden beleefd & correct !


3. Schiet NIET op de speler...WEL op de bal !! D.w.z. blijf bij het onderwerp & word niet persoonlijk !


4. Dit blog dient niet als slagveld om persoonlijke geschillen te beslechten !!


WAARSCHUWING !! : Niet-naleving van deze elementaire spelregels zal tot gevolg hebben, dat jouw bijdrage zonder uitzondering &/of enige voorafgaande verwittiging COMPLEET verwijderd zal worden !! "hardnekkige-vervuilers" lopen niet alleen de kans aan mijn virtuele schandpaal te eindigen.... maar evenzeer 'n klacht te krijgen wegens stalking & mobbing.. Men weze verwittigd !!